Kategoriarkiv: Kulturparaplyen

Udtalelse om Kulturprisen

På generalforsamlingen for Rudersdal Kulturparaply den 28. april blev følgende udtalelse vedtaget:

Til Rudersdal Kommunalbestyrelse
Rudersdal Kulturparaplys generalforsamling torsdag den 28. april d.å. udtrykker dyb undren over den praksisændring, Kultur-og Fritidsudvalget har vedtaget angående tildeling af Kulturprisen. Det har i årtier været sådan, at Kulturparaplyen, i lighed  med idrættens og spejdernes paraplyorganisationer, har indstillet én person til prisen. Nu skal Kulturparaplyen indstille 3, og Kultur- og Fritidsudvalget beslutter herefter, hvem der skal have prisen. Dermed går beslutningskraften fra den frivillige Kulturparaply til det kommunale udvalg.
Generalforsamlingen opfordrer til, at Kulturparaplyen atter får indstillingsretten til Kulturprisen.

Generalforsamling – Rudersdal Kulturparaply

Vi indkalder til generalforsamling torsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i  Mantziusgården, Galleriet, Johan Mantziusvej 7 A, Birkerød

For mødet gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  – Bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7
  – 3 suppleanter
  – Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad punkt 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Er Kulturudvalget ikke trygge ved Rudersdal Kulturparaply?

questionmarkEr Kultur- og fritidsudvalget i Rudersdal Kommune ikke trygge ved Rudersdal Kulturparaply? Eller er det kommunalt ansattes indsats, som ikke må påskønnes? Det er ikke helt klart for os.

Vi har informationen fra dette debatindlæg i Rudersdal Avis, der refererer, at Kulturparaplyen ikke mere skal indstille én kandidat blandt forslag fra borgere og foreninger, men skal give 3 kandidater, som udvalget fremover vil vælge mellem. Desuden må prismodtageren ikke være en kommunalt ansat (eller som i seneste tilfælde, en tidligere ansat). Dette bekræftes af referatet fra udvalgets seneste møde.
Måske vi bliver klogere på, hvad der reelt foregår.

Er din forening medlem?

paraplyer004-40-cut-bred

Vil du og/eller din forening være med i fællesskabet om kulturen i Rudersdal?
Medlemsskabet giver flere fordele:

 • Nyhedsbrev og information for kulturelle foreninger
 • Information og profilering via Kulturparaplyens hjemmeside
 • Kulturnat, Vedbæk Havnedag og Næsseslot-koncerterne
 • Mulighed for indflydelse overfor kommunen
 • Medlemsmøder – netværk med andre kulturelle foreninger
 • Mulighed for hjælp og koordinering via Kulturparaplyen
  Og så støtter I dermed kulturlivet i Rudersdal

Se mere her: Bliv medlem af Kulturparaplyen

Hvem skal have kulturprisen 2015?

kulturlederpris-tegningEt klap på skulderen: Hvem skal have kulturprisen 2015?
Hvert år uddeler Rudersdal Kommune en pris til en forening eller en person, som har ydet en særlig kulturel indsats i kommunen. Indsatsen kan enten være som arrangør, udøver eller som leder inden for det frivillige kulturarbejde.
Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af en indstilling fra Rudersdal Kulturparaply.

Har du et bud på hvem, der skal modtage årets pris?
Så send dit forslag til Rudersdal Kulturparaply v/formand Kaj Elkrog senest den 25. august 2015 på kaj.elkrog@mail.dk

Forslag til nyheder på her hjemmesiden

kp-input-nyhed-screenGiv gerne ideer til nyheder og arrangementomtale her på hjemmesiden. Forsiden fungerer som en nyhedsblog med nyeste opslag øverst. Der kan scrolles ned til de forudgående, som ligger nedenunder i datoorden.
Send forslag til kort tekst, foto og evt. link til Jack på jack-ok@cavalius.dk
Vi har naturligvis mest fokus på arrangementer hos vores medlemmer, men der vil også være andre nyheder.

Kulturparaply generalforsamling 2015

Herved indkaldes til generalforsamling onsdag, den 15. april 2015, kl. 19.30 i Administrationscentret, Lille Sal, Stationsvej 38, 3460 Birkerød.
For mødet gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år,herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  – Bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7
  – 3 suppleanter
  – Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad punkt 5:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Få kontakt til nye borgere i Rudersdal Kommune!

I Administrationscentret i BirkeroedMandag den 9. marts 2015 gennemfører Rudersdal Kommune et tilflytterarrangement for nye borgere. Arrangementet bliver afholdt i Birkerød Administrationscenter, og ca.120 borgere har i de seneste år deltaget.

Rudersdal Kulturparaply er inviteret med til arrangementet og vil her få mulighed for ved brochurer eller andet informationsmateriale at synliggøre de foreninger og enkelt personer, som er medlem af Kulturparaplyen.

Der er afsat 40 minutter til ”Informationsmarked om kommunale tilbud”, og Kulturparaplyen vil få anvist et bord, hvilket naturligvis medfører en vis begrænsning i vores muligheder.

I kan til undertegnede, senest fredag den 6. marts fremsende eller aflevere materiale eller informationer om jeres forening, som I måtte ønske fremlagt på mødet.

Med venlig hilsen, Kaj Elkrog
Nærumgårdsvej 4 K, 2850 Nærum, e-mail: kaj.elkrog@mail.dk