Kategoriarkiv: Kulturparaplyen

Bestyrelsen i Kulturparaplyen 2017/18

Hele bestyrelsen incl. suppleanter – dog desværre uden Christoffer Buster Reinhardt.
Fra venstre: Hanne Mikkelsen, Ruth Flor, Lulu Englund, Janne Kühl, Kirsten Broager, Andreas Graham, Ida Holbek og Jack Otto Kristensen.
(Klik på billedet for kontaktoplysninger)

Generalforsamling 8. marts 2017

Rudersdal Kulturparaplys banner til Nærum Kulturdag

Rudersdal Kulturparaplys banner ved Nærum Kulturdag

Indkaldelse til generalforsamling for Rudersdal Kulturparaply
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00.
Lille Sal ved biblioteket i Birkerød, Stationsvej 38

Medlemmer af Rudersdal Kulturparaply indbydes til vores generalforsamling.

 • Der vil blive valgt (mindst) ét nyt bestyrelsesmedlem.
  Har du forslag til, hvem det kunne være?
 • Der er også forslag om at nedsætte kontingentet for foreninger.
 • Som ”dessert” arbejder vi på at få lidt musikalsk underholdning, som kan nydes med en forfriskning efter ”den alvorlige del”.

Link til beretning.

Vi håber, vi ses!                                               Blive medlem

Uddrag af mail til vores medlemmer i dag:

Vil du have noget med til Rudersdal Folkemødedag lørdag den 3. september kl. 9.30 – 16?
Så vil vi gerne hjælpe!

Rudersdal Kulturparaply har en stand til Folkemødet. Vi tilbyder derfor vores medlemmer, at de kan have foldere, programmer eller lignende med på standen. Det kan være en god måde at komme ud til mange af kommunens engagerede borgere og foreninger.

Hvad gør du?
Du kan aflevere det på vores stand på selve dagen. Vi vil selvfølgelig også være der inden åbningstid for at stille op. Hvis I er forhindrede, kan I også aflevere det på forhånd til Janne Kühl, Pilehøj 6A, 1. th, 3460 Birkerød, 51 78 70 81, jannek@mail.dk eller Lulu Englund, Rudersdalvej 84, 2840 Holte, 60180645 og 45424629, luluenglund@yahoo.dk

Folkem

Hyldest til Kaj Elkrog

Kaj-ElkrogSe indlæg i Rudersdal Avis

Har du sagt kultur i Rudersdal, må du også sige Kaj Elkrog. Sådan har det været længere end nogen kan huske, for det er som om, at Kaj bare altid har været der. Er man blot det mindste aktiv i det lokale kulturliv, så ved man hvem Kaj er. For han er her der og alle vegne. Altid på farten og altid med et spændende projekt.
Men nu har Kaj, i en alder af 86 år, valgt at træde et skridt tilbage, idet at han er gået af som formand for Rudersdal Kulturparaply, der er paraplyorganisation for de amatørkulturelle foreninger i kommunen.
Selv ville Kaj nok bare kalde det mere tid til alle mulige andre opgaver de mange steder i det lokale kulturliv, hvor han er aktiv. For Kaj Elkrog er en særdeles aktiv herre, en vaskeægte ildsjæl.
Kajs arbejde inden for det lokale kulturliv begyndte i den daværende Søllerød Kommune. Her har han været formand for Søllerødscenen, og menighedsrådsmedlem i Søllerød Sogn i mere end 30 år, hvor han var med til et etablere den nye sognegård, initiativtager til store egnsspil og en bærende kraft i Sommerkoncerterne på Næsseslottet.
Derudover er han forfatter og foredragsholder omkring lokalhistorie i kommunen, især omkring industrialiseringen i Nærum. Bare for at nævne et lille udsnit.
Ved kommunesammenlægningen mellem Søllerød og Birkerød Kommuner, var Kaj en bærende kraft i at få de kulturelle foreninger til at tale sammen på tværs af den gamle kommunegrænse. Han har som formand for Rudersdal Kulturparaply været en værdifuld sparringspartner for alt fra orkestre over teaterforeninger til historiske foreninger.
Kaj er typen, der får ting gjort. Der er ikke langt fra tanke til handling. Igennem mange års arbejde for de kulturelle foreninger i kommunen har han ikke kun opbygget et netværk blandt disse, han har også gode forbindelser til kommunens forvaltning, som kommer foreningerne til gavn.
Men Kaj er også en principfast person, som har nogle helt klare holdninger til hvilke rammer, det frivillige kulturliv skal kunne virke under. Således dukker han med jævne mellemrum op i lokalavisen, hvor han slår et slag for armslængdeprincippet og foreningernes frihed.
Vi er rigtig glade for, at Kaj stadig er så dybt engageret i det lokale foreningsliv, og han vil blive savnet som frontfigur for alle de kulturelle foreninger i Rudersdal Kulturparaply. Tak for din kæmpe store indsats i mange år, Kaj.

Lulu Englund og Christoffer Buster Reinhardt, i bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply

Udtalelse om Kulturprisen

På generalforsamlingen for Rudersdal Kulturparaply den 28. april blev følgende udtalelse vedtaget:

Til Rudersdal Kommunalbestyrelse
Rudersdal Kulturparaplys generalforsamling torsdag den 28. april d.å. udtrykker dyb undren over den praksisændring, Kultur-og Fritidsudvalget har vedtaget angående tildeling af Kulturprisen. Det har i årtier været sådan, at Kulturparaplyen, i lighed  med idrættens og spejdernes paraplyorganisationer, har indstillet én person til prisen. Nu skal Kulturparaplyen indstille 3, og Kultur- og Fritidsudvalget beslutter herefter, hvem der skal have prisen. Dermed går beslutningskraften fra den frivillige Kulturparaply til det kommunale udvalg.
Generalforsamlingen opfordrer til, at Kulturparaplyen atter får indstillingsretten til Kulturprisen.

Generalforsamling – Rudersdal Kulturparaply

Vi indkalder til generalforsamling torsdag den 28. april 2016 kl. 19.30 i  Mantziusgården, Galleriet, Johan Mantziusvej 7 A, Birkerød

For mødet gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  – Bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7
  – 3 suppleanter
  – Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad punkt 5: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Er Kulturudvalget ikke trygge ved Rudersdal Kulturparaply?

questionmarkEr Kultur- og fritidsudvalget i Rudersdal Kommune ikke trygge ved Rudersdal Kulturparaply? Eller er det kommunalt ansattes indsats, som ikke må påskønnes? Det er ikke helt klart for os.

Vi har informationen fra dette debatindlæg i Rudersdal Avis, der refererer, at Kulturparaplyen ikke mere skal indstille én kandidat blandt forslag fra borgere og foreninger, men skal give 3 kandidater, som udvalget fremover vil vælge mellem. Desuden må prismodtageren ikke være en kommunalt ansat (eller som i seneste tilfælde, en tidligere ansat). Dette bekræftes af referatet fra udvalgets seneste møde.
Måske vi bliver klogere på, hvad der reelt foregår.

Er din forening medlem?

paraplyer004-40-cut-bred

Vil du og/eller din forening være med i fællesskabet om kulturen i Rudersdal?
Medlemsskabet giver flere fordele:

 • Nyhedsbrev og information for kulturelle foreninger
 • Information og profilering via Kulturparaplyens hjemmeside
 • Kulturnat, Vedbæk Havnedag og Næsseslot-koncerterne
 • Mulighed for indflydelse overfor kommunen
 • Medlemsmøder – netværk med andre kulturelle foreninger
 • Mulighed for hjælp og koordinering via Kulturparaplyen
  Og så støtter I dermed kulturlivet i Rudersdal

Se mere her: Bliv medlem af Kulturparaplyen