Kategoriarkiv: Kulturparaplyen

Forslag til nyheder på her hjemmesiden

kp-input-nyhed-screenGiv gerne ideer til nyheder og arrangementomtale her på hjemmesiden. Forsiden fungerer som en nyhedsblog med nyeste opslag øverst. Der kan scrolles ned til de forudgående, som ligger nedenunder i datoorden.
Send forslag til kort tekst, foto og evt. link til Jack på jack-ok@cavalius.dk
Vi har naturligvis mest fokus på arrangementer hos vores medlemmer, men der vil også være andre nyheder.

Kulturparaply generalforsamling 2015

Herved indkaldes til generalforsamling onsdag, den 15. april 2015, kl. 19.30 i Administrationscentret, Lille Sal, Stationsvej 38, 3460 Birkerød.
For mødet gælder følgende dagsorden:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinierne for foreningens virksomhed for det kommende år,herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  – Bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 7
  – 3 suppleanter
  – Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad punkt 5:
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Få kontakt til nye borgere i Rudersdal Kommune!

I Administrationscentret i BirkeroedMandag den 9. marts 2015 gennemfører Rudersdal Kommune et tilflytterarrangement for nye borgere. Arrangementet bliver afholdt i Birkerød Administrationscenter, og ca.120 borgere har i de seneste år deltaget.

Rudersdal Kulturparaply er inviteret med til arrangementet og vil her få mulighed for ved brochurer eller andet informationsmateriale at synliggøre de foreninger og enkelt personer, som er medlem af Kulturparaplyen.

Der er afsat 40 minutter til ”Informationsmarked om kommunale tilbud”, og Kulturparaplyen vil få anvist et bord, hvilket naturligvis medfører en vis begrænsning i vores muligheder.

I kan til undertegnede, senest fredag den 6. marts fremsende eller aflevere materiale eller informationer om jeres forening, som I måtte ønske fremlagt på mødet.

Med venlig hilsen, Kaj Elkrog
Nærumgårdsvej 4 K, 2850 Nærum, e-mail: kaj.elkrog@mail.dk

MARIEHØJ – et ønske bli´r opfyldt! Hvad kan og vil vi bruge det til ?

Mariehoej-fra-rudersdal-dkRudersdal Kulturparaply indbyder til et møde om MARIEHØJ: Onsdag den 25. februar 2015, kl. 19.30 på Rudegaard Idrætsanlæg, forsamlingslokalet, Kongevejen 460-468, Holte

For mødet foreslås følgende dagsorden :

 1. Kulturcentrets forhistorie
 2. Hvad kan Mariehøj anvendes til v/aktivitetskoordinator Line Lærkholm-Bengtsen
 3. Hvad vil vi bruge det til ? Forslag og debat med mødets deltagere
 4. Hvordan kommer vi videre ?

Med venlig hilsen og på gensyn,  Kaj Elkrog

Folkemøde på Havarthigården

HavarthigardenKulturparaplyen deltager i Rudersdal Folkemøde lørdag den 30. august fra kl. 10.00-16.00 dels med en stand, dels med et debatmøde.

På standen vil foreningens medlemmer have mulighed for at præsentere deres programmer m.m. for den forestående sæson. Der vil også i begrænset omfang være mulighed for at vise resultater af foreningens virksomhed. Såfremt I ønsker at benytte jer af muligheden, bedes I kontakte Kaj Elkrog på telefon 45 42 30 52 eller på mail: kaj.elkrog@mail.dk.

På debatmødet, som finder sted fra kl. 13-14 i lokale 12 på Havarthigården vil vi under titlen: Hvad ska’ vi med kulturen? gerne have bud på, hvordan kulturlivet i vores kommune skal se ud om 20 år.

Vi tager temperaturen på lokalpolitikernes ønsker og visioner og ikke mindst drømme for kulturen i Rudersdal kommune. Spørgsmålene vil blive besvaret af formanden for Kulturudvalget, Daniel E. Hansen (V) samt Jens Bruhn (A), Court Møller (B), Birgitte Schjerning Poulsen (K), Mona Madsen (L).
Oplægsholder Kaj Elkrog. Ordstyrer Jack Otto Kristensen.

Se Ruderdal Folkemødes side for fuldt program.

UnderConstructionVi arbejder lige nu på en ny version af hjemmesiden for Rudersdal Kulturparaply. Vi vil bl.a. lægge vægt på at give bred og aktuel information om kulturen og dens foreninger i Rudersdal.

Hjemmesiden vil både bestå af en side med nyheder og også en del med de mere faste informationer om kulturen, foreningerne og også Kulturparaplyen. Desuden vil du også kunne følge med via de sociale medier.