Få kontakt til nye borgere i Rudersdal Kommune!

I Administrationscentret i BirkeroedMandag den 9. marts 2015 gennemfører Rudersdal Kommune et tilflytterarrangement for nye borgere. Arrangementet bliver afholdt i Birkerød Administrationscenter, og ca.120 borgere har i de seneste år deltaget.

Rudersdal Kulturparaply er inviteret med til arrangementet og vil her få mulighed for ved brochurer eller andet informationsmateriale at synliggøre de foreninger og enkelt personer, som er medlem af Kulturparaplyen.

Der er afsat 40 minutter til ”Informationsmarked om kommunale tilbud”, og Kulturparaplyen vil få anvist et bord, hvilket naturligvis medfører en vis begrænsning i vores muligheder.

I kan til undertegnede, senest fredag den 6. marts fremsende eller aflevere materiale eller informationer om jeres forening, som I måtte ønske fremlagt på mødet.

Med venlig hilsen, Kaj Elkrog
Nærumgårdsvej 4 K, 2850 Nærum, e-mail: kaj.elkrog@mail.dk