Hvem skal have priser?

Hvem synes du fortjener et skulderklap?
Der er flere forskellige priser – og DU kan komme med forslag til, hvem du synes fortjener dem på kommunens hjemmeside:
https://www.rudersdal.dk/nyheder/tid-til-indstille-til-priser
Du kan også klikke ved hver enkelt pris for at lave dit forslag.

Fristen for at indstille til årets priser er – udsat til – tirsdag den 9. juni 2020 kl 8.00.

Kulturprisen

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres forslag til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af vores motiverede indstilling.

Prismodtagere 2019

Frivilligprisen

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde.

Formålet med prisen er at give et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats, der har gjort en forskel. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller medlem af en frivillig forening eller et netværk, kan I fremsende jeres anbefaling til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen i 2020.

Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal – herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi.

Talentprisen

Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og træning. Talentbegrebet er komplekst og afhængigt af mange faktorer såsom motivation, fysiologi, psykologi etc. Et talent er således altid afhængigt af de medfødte kvaliteter, den ihærdige indsats, præstationen, miljøet og opbakningen.

For at kunne modtage Rudersdal Kommunes Talentpris skal modtageren være under 18 år og bosiddende i Rudersdal Kommune samt være udøver inden for en af de 3 kategorier:
Idræt
Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.)
Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).
Alle indstillinger vil blive fremsendt til en nedsat jury, som blandt de indkomne forslag indstiller én kandidat fra hver af de tre ovenstående kategorier. Juryen består af respektive fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Talentprisen i 2020.

Ungdomslederprisen

Ungdomslederprisen uddeles en gang årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening. Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, som yder et ledelsesmæssigt frivilligt bidrag omkring ungdomsarbejde. Såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles en Lederpris i stedet. En lederpris dækker et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply, Frivilligcenter Rudersdal og BUS, Rudersdal, der er Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd for spejderkorps og forbund i Rudersdal kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen i 2020.

På foto vises prismodtagere i 2019 (fra venstre):
Ulrik Nissen Feldt (Talentpris), Markus Omel Højlund (Frivilligprisen), Erik Lindgreen (Kulturpris), Jens Ive (borgmester), Anne Sofie Kvist (Ungdomslederpris). Fotograf: Søren Brissing

Kulturnat? Man har lov at håbe!

Birkerød Kulturnat er i 2020 planlagt til fredag den 11. september.

Men planlægningen møder jo nogle udfordringer i disse virus-tider. Regeringen har lukket af for store arrangementer frem til august. Om det bliver forkortet eller forlænget, er det ikke til at spå om. Lige nu er der grønt lys for september – men hvordan udvikler det sig mon? Vi krydser fingre!

Indtil videre holder vi dog fast i håbet om en Birkerød Kulturnat 2020. I er derfor stadig velkomne med ideer og forslag til programmet. Så skriv/ring gerne til: Jack – jack-ok@cavalius.dk / 23 72 76 11 eller Kirsten – kirstenicairo@gmail.com / 41 16 92 70.

Efterhånden som situationen – og myndighedernes anbefalinger – udvikler sig, vil vi løbende opdatere vores udmelding om mulighederne for en gennemførelse af vores kulturnat. Følg også med online – bl.a. Facebook

Kick-off møde aflyst

Dette første møde om planlægning af Birkerød Kulturnat er AFLYST pga. virus.
Send info og spm. til os.
[Kick-off møde, tirsdag den 2. april 2020 kl. 19.30 i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød. Her ville du have kunnet kom med – og få – ideer til, hvad I vil lave til kulturnatten. En tidlig start gør det lettere at gennemføre, få de ”gode” steder og markedsføre jeres arrangement.
Kontakt os i stedet via mal eller telefon ]

Vi kommer stærkt igen, når dette virus-halløj er bekæmpet.
Støt os i det ved at klikke et optimistisk “Deltager” på årets kulturnat til september:
https://www.facebook.com/events/1107614679629033/

Vh.
Kirsten Broager, kirstenicairo@gmail.com – 41 16 92 70 og/eller
Jack Otto Kristensen, jack-ok@cavalius.dk – 23 72 76 11

NYT!NYT-festival

Kom til festival, hvor du kan:

 • opdage hvordan Sven Birch med grafik vil komponere et stykke sammen med publikum
 • høre Christina Bjørkøe spille “Animal Universe” (12 komponisters stykker om hvert sit dyr).
 • høre små stykker med de unge talenter
 • opleve Michala Petris fantastisk fløjer
 • høre cubanske Aguirre spillet af Adam Ørvad
 • være sammen med en masse musikglade mennesker
Festival med stjerne og unge talenter

Uanset om du hører en eller flere koncerter, koster det én koncerts pris, 100 kr.

Det er i Mantzius i Birkerød søndag den 1. marts kl. 13 – 20.

Hent PROGRAM her

Nærum Kulturdag 2020

Tilmeld til Nærum Kulturdag 2020

Nu har I mulighed for at tilmelde jer årets kulturdag i Nærum, fredag den 12. juni 2020 kl. 15 – 19. Nærum Kulturdag 2020 afholdes i år for 6. år i træk og er den dag på året, hvor kultur, detail, erhverv, idræt og foreningslivet i Nærum samles til glæde og interesse for alle Nærums borgere.

Formål:
Som de tidligere år, ønsker vi at skabe en tilbagevendende årlig, lokal begivenhed via fællesskaber, nye partnerskaber, byde på sjove og overraskende oplevelser og aktiviteter samt mødet mellem borgere.

Hvor finder det sted?
Igen i år finder Kulturdagen sted på Biblioteksalléen i Nærum – ved udendørsområderne omkring Nærum Bibliotek, Nærum Ungecenter, Historisk Arkiv, Hegnsgården og Biblioteksparken. Biblioteksparken vil som udgangspunkt være ”foreningsområdet”.

Aktiviteter på dagen
Vi ønsker en kulturdag, som skal være for alle. Der vil være planlagte aktiviteter og oplevelser i løbet af dagen som Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Museer og Nærum Ungecenter vil stå for.

I vil blive en stor del af aktiviteterne på dagen. I kan enten vælge at have en stand fra 15.00 – 19.00 eller byde ind med en opvisning i et bestemt tidspunkt, dette kommer selvfølgelig an på hvad I er for en forening og hvad der giver bedst mening. Hvis I gerne vil have en stand, er det vigtigt, at I kan deltage fra kl. 15.00 – 19.00. Tilmelding skal ske sendes den 20. april til sjoh@rudersdal.dk. Ved tilmelding, må I meget gerne meddele om I fylder mere eller mindre end en pavillon, af hensyn til placeringer.

I tilfælde af meget dårligt vejr, aflyses kulturdagen.

Vi inviterer foreninger, som har aktiviteter i Nærum lokalområde, detail- og handelslivet samt private borgere til at deltage. På den måde er vi med til at understøtte et alsidigt program, som tilgodeser alle aldre.

Koordineringsgruppen består af:

 • Signe Johansson Jørgensen, Rudersdal Bibliotekerne – tlf.: 46 11 57 65, sjoh@rudersdal.dk
 • Miki Kondrup Due og Karina Smith Petersen Ung i Rudersdal
 • Sabine Thrane, Rudersdal Museer
 • Jack Otto Kristensen og Jeanett Debb, Rudersdal Kulturparaply
 • Regine Liljengren, formand for Nærumvænge Torvs handelsforening

Se kulturelle tilskud for 2020

Kulturområdet har modtaget ansøgninger for 972.373 kr. Der blev på mødet den 4. dccember i Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt forslag til bevillinger og disponeringer på 683.700 kr.

Udvalget besluttede at fordele i alt 517.700 kr. til kulturelle foreninger og aktører. Oversigten viser, hvem der har fået bevilget tilskud og til hvad.

Vi håber, at I har fået det ønskede.

Driftstilskud

Aktive Kvinder Rudersdal: 5.000 kr.

Birkerød Harmonikaklub: 4.200 kr.

Birkerød Kammermusikforening: 20.000 kr.

Birkerød Kunstforening: 52.000 kr.

Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum: 97.500 kr.

Birkerødkoret: 20.000 kr.

HELIKON Musik-Teater-Akademi: 15.000 kr.

Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen: 35.000 kr.

Ny Musik i Birkerød: 30.000 kr.

Rudersdal Kulturparaply: 20.000 kr.

Tilskud til enkeltaktiviteter

Firklang – Rudersdal Amatørsymfoniorkester: 3.000 kr. To koncerter i 2020

Birkerød Torvedage: 20.000 kr. Musik og anden underholdning i forbindelse med torvedagene

Foreningen Vedbæk Havnedag: 15.000 kr. Vedbæk Havnedag 2020

Havarthigaarden: 8.000 kr. Borgerrettede aktiviteter, workshop m.m. på Marked for Kunst og Kunsthåndværk

Kulnaturforeningen Skodsborg: 8.000 kr. Fem arrangementer under overskriften ‘Vild mad, fællesspisning og kulturelle oplevelser’

Mantzius for Børn: 20.000 kr. Otte kulturelle oplevelser og workshops for børnefamilier

Netværket Lyspunkt: Underskudsgaranti på 5.000 kr. Arrangementet ’Klap en hest’

Ny Musik i Birkerød: 10.000 kr. Musikfestivalen NYT!NYT

Rudersdal Big Band: 5.000 kr. Jubilæumskoncert i anledningen af bigbandets 25-årsjubilæum i 2020

Rudersdal Kulturparaply: 25.000 kr. Birkerød Birkerød 11. september 2020

Rudersdalkunstnerne: 8.000 kr. Åbne værksteder sidste weekend i september

Rudersdal Sommerkoncerter: 30.000 kr. og en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Rudersdal Folkemødedag: 25.000 kr. Rudersdal Folkemødedag 2020

Rudersdal Organistkonvent: Underskudsgaranti på 15.000 kr. En række koncerter der spilles i Rudersdals otte kirker

Opera Nordsjælland: 2.000 kr. Opsætning af operaen ‘Liden Kirsten’

Kilde: rudersdal.dk – Rudersdal Kommune

Trussel afværget

GODT NYT ! Trussel mod større arrangementer afværget.

Der har været forslag fremme fra regeringen om at bekæmpe byfester, kulturnætter o. lign. halløj med krav om plantegninger udarbejdet af dyre certificerede konsulenter.

Det ville f.eks. for Birkerød Kulturnat betyde, at vi nok skulle bruge omkring 10.000 kr ud af et tilskud på 25.000 til bureaukrati, som ikke ville gavne nogen (ud over konsulenterne).

Boligminister Kaare Dybvad Bek har nu besluttet af sløjfe det krav.

Det er vi glade for!

Så kan vi i de større arrangementer i Rudersdal fortsætte med det gode samarbejde med Rudersdal Kommune og Nordsjællands Politi om de forhold, der kræver særlig opmærksomhed – og ellers fokusere på at gøre arrangementerne så gode som muligt.

Bakkehuset inviterer

Søndag 1. september 2019 kl. 11.00-17.00 inviterer Bakkehuset til Sommerfest i den skønne bygning på Vedbæk Strandvej 373. Alle er velkomne til gode oplevelser for alle aldre.

Mange spændende aktiviteter:
• Fiskedam • Lege for børn og barnlige sjæle • Linedance – kl. 14 og 15 • Skattejagt • Tombola • Musik og sang på terrassen • Pølsevogn – med det hele – kl. 12-16 • Bar med fadøl, vin, vand, kaffe og kage • Loppemarked – nyhed • Græshytten

Bakkehuset er et åbent, brugerstyret aktivitetshus for seniorer i Rudersdal. I dette store, smukke hus, med den fantastiske udsigt over Øresund, kan du nyde den gode mad i caféen og det hyggelige samvær med masser af spændende og aktive mennesker. Du kan også deltage i en eller flere af vores mange, spændende hold-aktiviteter og få forfriskende motion for både krop og sind.