Udtalelse om Kulturprisen

På generalforsamlingen for Rudersdal Kulturparaply den 28. april blev følgende udtalelse vedtaget:

Til Rudersdal Kommunalbestyrelse
Rudersdal Kulturparaplys generalforsamling torsdag den 28. april d.å. udtrykker dyb undren over den praksisændring, Kultur-og Fritidsudvalget har vedtaget angående tildeling af Kulturprisen. Det har i årtier været sådan, at Kulturparaplyen, i lighed  med idrættens og spejdernes paraplyorganisationer, har indstillet én person til prisen. Nu skal Kulturparaplyen indstille 3, og Kultur- og Fritidsudvalget beslutter herefter, hvem der skal have prisen. Dermed går beslutningskraften fra den frivillige Kulturparaply til det kommunale udvalg.
Generalforsamlingen opfordrer til, at Kulturparaplyen atter får indstillingsretten til Kulturprisen.