Kulturparaplyen

KP-roll-upKulturparaplyen er primært ”foreningernes forening” indenfor kultur i Rudersdal. Foreningens hovedformål er at være bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre med et kulturelt engagement, der er interesserede i at arrangere eller deltage i kulturelle aktiviteter i Rudersdal.

Hvad er du/I så en del af som medlem af Rudersdal Kulturparaply?
• Vi repræsenterer de kulturelt aktive i forhold til kommunen i mange sammenhænge. Vi arbejder på at opnå størst mulig praktisk og økonomisk støtte til kulturelle formål i Rudersdal. Der er i høj grad brug for, at interesserne for foreninger, kulturelt aktive og frivillige høres.
• Kulturparaplyen arrangerer Birkerød Kulturnat, som giver kunstnere og foreninger en mulighed for at møde et stort publikum.
• Tilsvarende deltager vi i at arrangere Nærum Kulturdag og Vedbæk Havnedag. Sig også til, hvis I vil deltage med noget her.
• Til Rudersdal Folkemødedag repræsenterede vi medlemsforeninger og kunstnere med flyers, programmer, roll-ups eller hvad medlemmerne nu havde.
• De store, fælles arrangementer udspringer af vores hovedformål om at være bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre med et kulturelt engagement, der er interesserede i at arrangere eller deltage i kulturelle aktiviteter i Rudersdal. Sig endelig til, hvis du har ideer til noget, du vil engagere dig i.
• Vi er med i juryen, der vælger Årets Rudersdal Kunstner. Som ”høringspart” har vi også arbejdet for den gennemførte fornyelse af kriterierne for prisen. Desuden er også involverede i de øvrige priser, der uddeles af kommunen til Frivilligfesten hvert år.
• Vi arbejder for at fremme jeres kommunikation til borgerne i Rudersdal – ikke mindst online.
• Vi har god erfaring med foreninger og arrangementer i Rudersdal, og det har givet et rigtigt godt netværk. Derfor kan vi nogle gange hjælpe aktive og foreninger et skridt videre med et råd eller en god kontakt at gå videre med.
• Vi arbejder netop nu på at arrangere en række medlemsarrangementer som workshops, foredrag eller erfamøder om emner, der er vigtige for at drive en forening. Her vil netværk mellem foreninger også være et vigtigt element.
• Men i princippet kan vi engagere os i alt, der fremmer kultur, foreninger og aktive i Rudersdal. Ud over fantasien, er det kun de frivillige kræfter (jeres og vores), der sætter grænsen.

Kulturparaplyens formand, Jack Otto Kristensen, er medlem af Folkeoplysningsudvalget for Rudersdal Kommune.

På siden her vil du kunne holde dig orienteret om kulturen i Rudersdal og søge information foreninger og udvalgte aktiviteter.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål og kommentarer – eller hvis du har ideer til kulturelle aktiviteter. Du kan finde medlemmerne af bestyrelsen under Kontakt.