Vil du være med?

For det første håber vi, at rigtigt mange vil møde op til hele Rudersdals kulturnat, der finder sted i Birkerød. Det gælder i høj grad også gæster fra nabokommunerne. Kom – og tag din nabo med!

Hvis du har ideer, selv vil arrangere noget (f.eks. som forening) eller selv hjælpe med noget i den fælles gennemførelse, så skriv/ring til:
Jack – jack-ok@cavalius.dk / 23 72 76 11
eller Kirsten – kirstenicairo@gmail.com.

Vi modtager input til det trykte program helt frem til torsdag den 14. august 2019. Ting, der dukker op efter det, vil dog stadig i nogen grad kunne indgå i markedsføringen og program online.

Velkommen til informationsmøder:

Kick-off møde, mandag den 8. april 2019 kl. 19.30 i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød. Her kan du komme med – og få – ideer til, hvad I vil lave til kulturnatten. En tidlig start gør det lettere at gennemføre, få de ”gode” steder og markedsføre jeres arrangement.

Klar til kulturnat? møde, onsdag den 14. august 2019 kl. 19.30 i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød, hvor vi sammen sikrer os, at alt er klart til det trykte program, med rette tid, sted og beskrivelse.

Evalueringsmøde er planlagt til torsdag den 26. september 2019 kl. 19.30 i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød, hvor vi ser på, hvordan det gik – og ideer til næste års kulturnat.

Mange har igen i 2018 valgt at deltage – både foreninger, institution, virksomheder (især butikker), kunstnere, aktive grupper og enkeltpersoner. Det er ikke bare sjovt at deltage; det er også en involvering i kommunens aktive liv, der giver større synlighed og kontakt med borgerne og andre aktive.