Teaterforeninger

Teaterforeninger i Rudersdal

Rudersdal Teater (medl.)
post@rudersdalteater.dk — www.rudersdalteater.dk

Amatørscenen Søllerødderne (medl.)
Henry Damsgaard Lanng  – henry.lanng@gmail.com

Teatermejeriet (ikke medl.)
admin@teatermejeriet.dk — www.teatermejeriet.dk

Teaterforeningen Limenas (ikke medl.)
limenas@limenas.dk — www.limenas.dk