Formål

Foreningens hovedformål er at være bindeled mellem foreninger, enkeltpersoner og andre med et kulturelt engagement, der er interesserede i at arrangere kulturelle aktiviteter i Rudersdal.

Ligeledes forsøger foreningen at være talerør overfor Kommunen i forsøget på at påvirke Kommunens kulturpolitik til gavn for kulturlivet i Rudersdal.

Kulturparaplyen vil også gerne bistå med rådgivning og koordinering ved tværgående aktiviteter mellem kulturelle og andre aktiviteter i Rudersdal.

Endelig vil foreningen arbejde for at opnå størst mulig praktisk og økonomisk støtte til kulturelle formål i Rudersdal.

Se vedtægter her.