DET SKER

Oversigt over udvalgte begivenheder, som du ikke må misse
– i kronologisk orden

(I år er alt med lidt mere forbehold end sædvanligt)

Birkerød Torvedage. Hver lørdag maj-juni og august-okt. kl. 10-14 med underholdning og aktiviteter. Coronaforsinket sæsonstart var 22. juni 2021.

Hop & Rock 2021. Aflyst 2021 pga. corona – Rudegaard Stadion, Holte

Nærum Kulturdag 2021. Fredag den 11. juni – ved Nærum Bibliotek
Aflyst 2021 pga. corona

Morgenbord, Birkerød 2021 med jazz om eftermiddagen. Lørdag den 14. august

Vedbæk Havnedag 2021. Søndag den 15. august

Høsterkøb Landsbyfest 2021 ? – primært ved Høsterkøb Kirke

Rudersdal Folkemødedag 2021. Lørdag den 4. september – i Havarthigården, Holte

Lydfest i Matzius. 2021 ? – Ungdomsmusikfestival

Birkerød Kulturnat 2021. Fredag 10. september –   i hele bymidten, primært kl. 17 – 21, dog vil biblioteket have arrangementer hele dagen.

Frivilligfest 2021. Fredag den 24. sept. kl. 17.45 – Mariehøj – Tilmelding nødvendig

Motionsløb i Rudersdal kan også påvirke hvilke dage, det er en god ide at arrangere noget. Rudersdal Kommune har en oversigt over motionsløb i 2019 her.

Hvis du har forslag eller ændringer til oversigten, så send gerne en mail til jack-ok@cavalius.dk