Kategoriarkiv: Uncategorized

Generalforsamling 2023

Medlemmer af Rudersdal Kulturparaply indbydes til vores generalforsamling onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00 – i Vedbæk Kulturhus (den gamle station, indgang i opgang på bygningens højre side)

Det giver mulighed for at høre mere om de forskellige aktivitet og en mulighed for at påvirke, hvad vi skal fokusere på. Du har også mulighed for at engagerede dig i aktiviteter og for at komme med ideer til aktiviteter i Kulturparaplyen. Ring gerne (23 72 76 11), hvis du på forhånd vil vide mere.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
 2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  Bestyrelsesmedlemmer – jf. § 7
  2 Suppleanter
  Revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

Denne gang har vi også et særligt punkt i programmet:
Hans Henrik Goth vil kort fortælle om det nye Vedbæk Kulturhus, som han er hovedkraften bag. Han vil også fortælle om den nye Vedbæk Kulturnat, som han/de startede sidste år, og som kommer igen torsdag den 11. maj kl. 17-20. Følg også alle deres aktiviteter på Facebook.

Generalforsamlingen for Rudersdal Kulturparaply foregår i år i det nye kulturhus i Vedbæk

Vi håber, vi ses til en hyggelig aften!
Venlig hilsen, Bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply

Nærum Kulturdag 2021 aflyses

I år blev det desværre nødvendigt at aflyse Nærum Kulturdag fredag den 11. juni 2021. Krav og restriktioner i forbindelse med corona blev for krævende til, at det giver mening at gennemføre.

Vi glæder os alle til en normal og livlig kulturdag til næste år!

Vedbæk Havnedag, Rudersdal Folkemødedag og Birkerød Kulturnat ligger senere på året, og de ser alle ud til at kunne gennemføres.

Følg med på denne sides menupunkt “Det sker”.

Verdens ende

Udfordrende og eksperimenterende dansk teater i dit lokalområde!

Så er det tid til Søllerøddernes nye forestilling, “Verden Ende”. Der er premiere den 20. marts, og der spilles ligeledes 21., 22. og 23. marts på Kulturcenter Mariehøj, Gl. Holte – bus 197 og 150S kører lige til døren, og der er gratis parkering.

Køb din billet på billetto her)
– (bemærk: forestillingen frarådes børn under 15 år)

Kom med forslag til Kulturprisen 2018

Du kan nu indstille en person, du synes har ydet en helt særlig kulturel indsats i Rudersdal.

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder.

Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen. Udover æren som årets modtager af Kulturprisen modtager vinderen også et diplom, en buket blomster og et værk af årets kunstner i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af en motiveret indstilling fra Rudersdal Kulturparaply.

Sidste år gik prisen til Benjamin Graham for at skabe et levende og inspirerende ungemiljø i Rudersdal. Benjamin er bl.a. er udvikler og gennemfører af musikfestivalerne Rudersdal Live og Lydfest og skaber af og formand for Café Birken, som et samlingssted for unge i Birkerød.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Hvis du ønsker at indstille en kandidat til årets pris, skal du blot sende dit forslag til Jack Otto Kristensen, formand for Rudersdal Kulturparaply, på mail jack-ok@cavalius.dk.

Fristen for at indstille til årets Kulturpris er den 22. juli 2018.

Prisen vil sammen med en række andre priser blive overrakt af Borgmester Jens Ive ved Fest for Frivilligheden på Frivillig Fredag den 28. september 2018.

Ønsker du at deltage i Fest for Frivilligheden, kan du snart tilmelde dig på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

Kommunen deltager i projekt om frivillighed

Rudersdal Kommune deltager i et forskningsprojekt, der skal kortlægge samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale verden. Formålet med projektet er at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale verden og at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Læs mere på kommunens hjemmeside.

Er Kulturudvalget ikke trygge ved Rudersdal Kulturparaply?

questionmarkEr Kultur- og fritidsudvalget i Rudersdal Kommune ikke trygge ved Rudersdal Kulturparaply? Eller er det kommunalt ansattes indsats, som ikke må påskønnes? Det er ikke helt klart for os.

Vi har informationen fra dette debatindlæg i Rudersdal Avis, der refererer, at Kulturparaplyen ikke mere skal indstille én kandidat blandt forslag fra borgere og foreninger, men skal give 3 kandidater, som udvalget fremover vil vælge mellem. Desuden må prismodtageren ikke være en kommunalt ansat (eller som i seneste tilfælde, en tidligere ansat). Dette bekræftes af referatet fra udvalgets seneste møde.
Måske vi bliver klogere på, hvad der reelt foregår.