Månedsarkiv: december 2019

Se kulturelle tilskud for 2020

Kulturområdet har modtaget ansøgninger for 972.373 kr. Der blev på mødet den 4. dccember i Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt forslag til bevillinger og disponeringer på 683.700 kr.

Udvalget besluttede at fordele i alt 517.700 kr. til kulturelle foreninger og aktører. Oversigten viser, hvem der har fået bevilget tilskud og til hvad.

Vi håber, at I har fået det ønskede.

Driftstilskud

Aktive Kvinder Rudersdal: 5.000 kr.

Birkerød Harmonikaklub: 4.200 kr.

Birkerød Kammermusikforening: 20.000 kr.

Birkerød Kunstforening: 52.000 kr.

Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum: 97.500 kr.

Birkerødkoret: 20.000 kr.

HELIKON Musik-Teater-Akademi: 15.000 kr.

Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen: 35.000 kr.

Ny Musik i Birkerød: 30.000 kr.

Rudersdal Kulturparaply: 20.000 kr.

Tilskud til enkeltaktiviteter

Firklang – Rudersdal Amatørsymfoniorkester: 3.000 kr. To koncerter i 2020

Birkerød Torvedage: 20.000 kr. Musik og anden underholdning i forbindelse med torvedagene

Foreningen Vedbæk Havnedag: 15.000 kr. Vedbæk Havnedag 2020

Havarthigaarden: 8.000 kr. Borgerrettede aktiviteter, workshop m.m. på Marked for Kunst og Kunsthåndværk

Kulnaturforeningen Skodsborg: 8.000 kr. Fem arrangementer under overskriften ‘Vild mad, fællesspisning og kulturelle oplevelser’

Mantzius for Børn: 20.000 kr. Otte kulturelle oplevelser og workshops for børnefamilier

Netværket Lyspunkt: Underskudsgaranti på 5.000 kr. Arrangementet ’Klap en hest’

Ny Musik i Birkerød: 10.000 kr. Musikfestivalen NYT!NYT

Rudersdal Big Band: 5.000 kr. Jubilæumskoncert i anledningen af bigbandets 25-årsjubilæum i 2020

Rudersdal Kulturparaply: 25.000 kr. Birkerød Birkerød 11. september 2020

Rudersdalkunstnerne: 8.000 kr. Åbne værksteder sidste weekend i september

Rudersdal Sommerkoncerter: 30.000 kr. og en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Rudersdal Folkemødedag: 25.000 kr. Rudersdal Folkemødedag 2020

Rudersdal Organistkonvent: Underskudsgaranti på 15.000 kr. En række koncerter der spilles i Rudersdals otte kirker

Opera Nordsjælland: 2.000 kr. Opsætning af operaen ‘Liden Kirsten’

Kilde: rudersdal.dk – Rudersdal Kommune