Kategoriarkiv: Nyheder

Tilladelse til arrangement?

Det er blevet meget vanskeligere at få lov til at lave større arrangementer og arrangementer med overnatning. Ingen er jo interesserede i, at det bevirker, at vi alle bare holder op med at lave den slags, fordi det bliver for uoverskueligt og uoverkommeligt for os foreninger og frivillige. Derfor har kommunen lavet flere tiltag for at hjælpe os med at overkomme denne barriere.

Guide for arrangører

Kommunen har gjort et godt stykke arbejde med at lave en online-guide med oversigt over ting, som man som arrangør skal være opmærksom på. Det gælder ikke mindst alle tilladelserne. Brug siden som hjælp til at huske det hele – især hvad du skal ansøge om og dokumentere, og hvem du skal kontakte.
Se guide
”Byplan” arbejder på en formular, man som arrangør kan udfylde og som hele tiden åbner sig med det, der er relevant for netop dit arrangement. En sådan skabelon er formodentlig klar snart.

Kursus om tilladelser til arrangement

Bliv klædt på til de nye regler for afvikling af arrangementer, d. 18/3 kl. 17 – 19. Kurset er for jer, der arrangerer større events.

Der er nye regler for, hvilken lovgivning du skal forholde dig til som arrangør af events. Det gælder både arrangementer, hvor mange mennesker er samlet udendørs eller indendørs, eller hvor der er tale om overnatning. Arrangerer du kulturnat, udendørs koncert, sportsstævne, byfest, opvisning eller lignende, er det aktuelt for dig. På dette kursus fortæller byggesagsbehandler Rolf Gedevad Hovmand om, hvordan du skal forholde dig til tilladelser som arrangør.
Kurset anbefales til arrangører af større arrangementer, da der er mange detaljer, du skal overveje og dokumentere, når du skal i gang med at søge om tilladelse til et arrangement hos Byplan, Rudersdal Kommune.

Kurset er opdelt i 2 dele – man kan tilmelde sig de enkelte dele, eller begge.
Første del 17.00-17.45 om indendørs arrangementer og overnatning
Anden del 17.45-19.00 om udendørs arrangementer med mange deltagere
Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte – Per Kirkeby Lokalet (indgang ved hovedindgangen)
Pris: Deltagelsen er gratis
Tilmeldingslink: https://formular.rudersdal.dk/form/tilmelding-til-kursus

Lad os høre fra dig, hvis du har nogle erfaringer, behov eller synspunkter mht. de nye krav til tilladelser til arrangementer. Det er et emne, vi går meget op i; og vi vil selvfølgelige også deltage i kurset ovenfor.

Nytårskur 2024

Tak for spændende arrangement i dag – Årets nytårskur for erhvervslivet i Rudersdal Kommune! Temaet var AI. Det interesserede selvfølgelig de mange fremmødte.

Vi deltog og fik snakket med rigtigt mange spændende folk. Mulighederne for netværk og samarbejde er legio (på jydsk: “ret mange”). Vi tror meget på værdien i samarbejde mellem foreninger, erhverv og kommune🌞

Birkerød Lokalhistoriske Forening ophører

BLF er desværre ophørt her per nytår. Deres aktiviteter i forbindelse med bl.a. Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM), egne udgivelser og den (for frivillige) omfattende åbningstid i Cathrinelyst med hjælp til lokalhistorisk interesserede blev for krævende i forhold til de tilgængelige frivillige kræfter. Samtidigt gør GDPR-reglerne (for private og foreninger) det uoverkommeligt at udføre det sædvanlige arkivarbejder.
Arkiv m.m. overgives til Rudersdal Kommune. Der vil i 2024 være en overgangsfase, hvor fremtiden for arkivet afklares yderligere.

Birkerød Lokalhistoriske Forening har valgt ved ophør at fordele foreningens midler mellem Broen, Hospitalsklovnene og Rudersdal Kulturparaply.

TAK for det! – Selvom det sker på denne triste baggrund, hvor en uvurderlig forening stopper sit fantastiske arbejde gennem så mange år.

Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Forening, overrækker donationen til Kirsten Schou, Jack Otto Kristensen og Martin Meldgaard fra Rudersdal Kulturparaply

Jette Berg – Årets kunstner

Vi (dvs. juryen bag “Årets Kunstner i Rudersdal”) besøgte årets kunstner i 2024, Jette Berg i Kunstværkstedet Margarinen i Nærum for at vælge de værker, der skal tildeles prismodtagerne (kulturpris, frivilligpris og ungdomslederpris) til Frivilligfesten til september.
TILLYKKE til Jette!

Jette Berg fejres som Årets Kunstner onsdag den 13. marts kl. 16.30
i Rådssalen på rådhuset i Holte. Der startes med tale og et glas bobler, og derefter vil der være et mindre foredrag/oplæg af Tom Jørgensen, ”Hva´ skal vi med kunst?”
Onsdag den 13. marts er Billedkunstens Dag.
Arrangementet er åbent for alle.

Kulturelle tilskud 2024

Rudersdal Kommune giver hvert år dels driftstilskud til foreninger og dels tilskud til aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede tilskudene på deres seneste møde den 29. november 2023. Foreningernes ansøgninger blev indsendt i løbet af oktober.

Du kan se oversigt over de besluttede tilskud her:

Rudersdal Kulturparaply får 15.000 kr i driftstilskud og 30.000 kr til afholdelse af Birkerød Kulturnat fredag den 13. september 2023.
Vi siger tak 🙂

Martin, Johnny, Kirsten S & Jack til seneste Folkemødedag.
(Vi havde ikke et foto af et tilskud, så I får et af noget, vi gør for pengene)

Hvidvask og terror i foreninger?

Med det formål at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er det gjort temmelig vanskeligt for foreninger at have (den nødvendige) bankforbindelse. Nu er der kommet tal for omfanget af problemet:

“0 sigtede for hvidvask, 0 sigtede for terrorfinansiering og derfor også 0 dømte for hvidvask og 0 dømte for terrorfinansiering”, forlyder det fra DFS.

Har den lov og praksis så ingen effekt?
Jo, mener vi. Det gør det langt sværere at få frivillige – ikke mindst til kasserer-rollen. Der er dog kommet en vejledning til bankerne, der muliggør, at bankerne i mange tilfælde kan benytte en lidt mere fleksibel praksis til gavn for både banker og foreninger – hvis man altså vælger at følge den.

Se hele artiklen hos Dansk Oplysnings Samråd.

Så gør det ikke unødvendigt svært for frivillige og foreninger – og bankerne!

Der er ikke fundet hvidvask eller terrorfinansiering for så store beløb som på foto.
Det er blot til illustration.

Kulturpris til Kim Sørensen, BLAM

Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum, modtager Rudersdal Kommunes Kulturpris 2023. Den vil blive overrakt til Frivilligfesten i Mariehøj fredag den 29. september.

Kim Sørensen, BLAM og Birkerød Lokalhistoriske Forening, modtager kulturprisen 2023.

Kim er den utrættelige krumtap bag, at BLAM og Birkerød Lokalhistoriske Forening er en så vigtig del af arbejdet med at bevare vores lokalhistorie.

Han har i flere årtier har frivillig basis arbejdet som en meget engageret og kompetent leder af Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum. Bl.a. har Kim Sørensen i løbet af de 3 år skrevet og fået udgivet en række udgivelser om Birkerødkvarterer, deres bebyggelser, beboere og gode historier. Desuden skriver og redigerer Kim Sørensen det lokalhistoriske kvartalsblad, “Birkerød Lokalhistoriske”, ligesom han i arkivets åbningstid altid er klar til at besvare de mange interesserede gæsters spørgsmål om Birkerøds historie og vise frem af det mangeartede og spændende materiale som BLAM rummer.
Rudersdal Kulturparaply siger tillykke med prisen!

Foreslå modtagere af årets priser

Kom med dit/jeres forslag, for priserne uddeles kun blandt jeres forslag.
I Rudersdal Kommune uddeles:
Kulturprisen – Frivilligprisen – Ungdomslederprisen – Talentprisen.
Brug let link under de enkelte priser at foreslå modtager – senest 1. juni.

Kulturprisen: Hvert år uddeles Rudersdal Kommens Kulturpris til person eller forening, som har gjort en særlig frivillig indsat indenfor kulturen. Alle i Rudersdal kan komme med forslag.
Forslagne behandles af Rudersdal Kulturparaply, som laver en indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, som tildeler Kulturprisen.
Kom med forslag til Kulturprisen HER

Frivilligprisen: Frivilligprisen tildeles årligt til en person, leder, forening eller netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal indenfor alle typer frivilligt arbejde.
Send forslag til jury, som indstiller en kandidat til Folkeoplysningsudvalget, som tildeler prisen. Juryen består primært af repræsentanter fra det frivillige arbejde i Rudersdal (inkl. Kulturparaplyen).
Send forslag til Frivilligprisen HER

Ungdomslederprisen / Lederprisen: Prisen uddeles en gang årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune i det organiserede forenings- og kulturliv, uanset foreningstype. Kan også gives til anden frivillig leder.
Forslagene behandles af jury, der bl.a. består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Kulturparaply, Rudersdal Idrætsråd, Frivilligcenter Rudersdal og BUS, Rudersdal. På den baggrund tildeler Folkeoplysningsudvalget prisen til årets modtager.
Indstil modtager af Ungdomslederprisen HER

Talentprisen: Prisen gives til en ung under 18 år indenfor én af disse kategorier:
– Idræt
– Science (innovation, uddannelse, forskning og lign.)
– Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).
Prismodtager vælges af Folkeoplysningsudvalget på baggrund af indstillinger fra Rudersdal Kommunes fagkonsulenter indenfor de enkelte områder.
Foreslå kandidater til prisen HER

Mere info: Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen i stedet en statuette samt 3.000 kr. Priserne vil blive overrakt ved Frivilligfesten i Mariehøjcentret på Frivillig Fredag 2023 den 29. september.

Se mere om priserne på Oplev Rudersdal
Fristen for at indstille til årets priser er torsdag den 1. juni.