Kategoriarkiv: Nyheder

5? Det er en håndfuld!

Vær med til de store fællesevents i Rudersdal. I når ud til en masse mennesker på en ”let” måde! Her er en oversigt over en håndfuld datoer – og måder at få mere at vide:

1. Vedbæk Kulturnat 2024.  Torsdag den 23. maj kl. 16-20
Vedbæk byder igen på alle slags aktiviteter. Hvis du vil spille med, så kontakt Hans Henrik Goth – 26 20 87 88 – hanshenrik@mantra.dk
Se mere om Vedbæk Kulturnat: Web Facebook

2. Holte Dagen 2024.  Lørdag den 8. juni kl. 10-16
Stedet man mødes – nu for 3. gang med gratis aktiviteter, stande og optræden. Kontakt Jesper Winther Andersen: 40 10 49 47 – jesper@wintherandersen.dk
Se mere om Holte Dagen: Facebook

3. Vedbæk Havnedag 2024. Søndag den 25. august
En dag hvor havnen summer af liv med gratis aktiviteter, stande og optræden.
Mere info: Lars Wiskum – 40 15 10 62 – formand.vhd@gmail.com
eller Jack – 23 72 76 11 – jack-ok@cavalius.dk, hvis du vil bidrage med optræden på dagen
Se mere om Vedbæk Havnedag: Web Facebook

4. Rudersdal Folkemødedag 2024. Lørdag den 31. august kl. 9.30 – 15.30
En levende dag hvor interesser mødes i Havarthigården.
Kontakt Ulla Thillerup – 40 62 13 88 – ulla @ thillerup.com
Se mere om Rudersdal Folkemødedag: Web Facebook

5. Birkerød Kulturnat 2024. Fredag 13. september –  kl. 17 – 21
Hvis I vil være et af de 90 punkter i programmet og møde 9.000 besøgende, så kontakt Jack – 23 72 76 11 – jack-ok@cavalius.dk
Se mere: Facebook og her på siden.

I er også velkomne til at kontakte Rudersdal Kulturparaply (Jack), hvis I vil vide mere om at deltage i de store fællesevents, og om hvordan I kan gribe det an.
Alle arrangører af de nævnte events er medlemmer af Kulturparaplyen.

Hvem skal modtage priser i år?

Der er brug for din hjælp til at finde modtagerne af Rudersdal Kommunes fire priser inden for kultur- og fritidslivet.

Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse?
Du kan indtil 31. maj foreslå modtagere af:
– Kulturprisen
– Frivilligprisen
– Ungdomslederprisen og
– Talentprisen.

Modtagerne bliver kun udvalgt blandt dem I foreslår, så brug din indflydelse (nedenfor)!

Foreslå til Kulturprisen

Rudersdal Kommune uddeler hvert år Kulturprisen til en person, forening eller netværksgruppe, som har ydet en særlig frivillig indsats inden for kultur. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Kulturparaplyen laver indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af de indkomne forslag fra jer.

Foreslå til Frivilligprisen

Frivilligprisen tildeles en person, leder, forening eller netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde.

Foreslå til ungdomslederprisen

Prisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal inden for det organiserede forenings- og kulturliv.

Foreslå til Talentprisen

Prisen gives til ungt talent under 18 år i Rudersdal inden for en af 3 kategorier – Idræt, Science (innovation, uddannelse, forskning) eller Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Prismodtagerne i 2023

Fakta

Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen en statuette samt 3.000 kr i stedet for et værk af Årets Kunstner. Priserne vil blive overrakt ved Frivilligfesten i Mariehøjcentret på Frivillig Fredag 2024 den 27. september. Brug din indflydelse ved at komme med forslag til en eller flere af priserne. Prismodtagerne vælges kun blandet dem, der er foreslået af jer!
Giv dit forslag til prismodtager inden fredag den 31. maj 2024.
Se mere og kom med dit forslag her

Støtte til byliv?

Søg støtte hos Rudersdal Kommune til endnu mere byliv i Rudersdal. “Byliv” er mange ting – så der der er mange mulighder.

Tag gerne først en snak med os, hvis du har en ide. Måske kan vi hjælpe med “at modne” ideen eller finde samarbejdspartnere, hvis din ide lægger op til det. Og kom også gerne med ideer til, hvad vi kan gøre.
Se mere her:https://rudersdal.dk/…/nu-kan-der-soeges-stoette-fra…

“Lyse Dage og Nætter”

Billedkunstneren og lyrikeren Hanne Sie åbner dørene i sit atelier på Soldraget 42 i Birkerød lørdag d. 16. og søndag d. 17. marts 2024 kl. 11-16, hvor hun præsenterer sin seneste digtsamling.

Kom og se bogen, få en snak med kunstneren og erhverv et signeret eksemplar. Digtsamlingen har titlen “Lyse Dage og Nætter” og er på 88 sider. Bogen ledsages desuden af et originalt, signeret og nummereret grafisk blad med motiv fra Gudhjem – se billedet øverst i dette opslag.

Hanne Sie var ”Årets Kunstner” i Rudersdal i 2022 og er medlem af Rudersdal Kulturparaply.
Velux Fonden har støttet udgivelsen af bogen.
Se i øvrigt Hanne Sies hjemmeside

Invitation: Årets Kunstner

Så kan vi snart sammen fejre Årets Kunstner, Jette Berg. Det sker i Rådssalen (på rådhuset i Holte) onsdag den 13. marts kl. 16.30. Der startes med tale og et glas bobler, og derefter vil der være et mindre oplæg af Tom Jørgensen ”Hva´ skal vi med kunst?” Onsdag den 13. marts er Billedkunstens Dag.

Alle er velkomne til arrangementet, som også er en god mulighed for at netværke med andre kunstnere og kunstinteresserede.

Maleri af Jette Berg – Uden titel

Jette Berg arbejder med sin kunst i Kunstværkstedet Margarinen i Nærum, hvor der er 9 udøvende kunstnere, der arbejder med forskellige kunstarter såsom maleri, skulpturer og keramik. Margarinen har årligt et “Åbent Værksted” (senest oktober2023), som vi varmt kan anbefale at besøge. Det giver også mulighed for at se flere af Jette Bergs malerier i virkeligheden – hvilket er så meget bedre end at se dem på en skærm.

Tilladelse til arrangement?

Det er blevet meget vanskeligere at få lov til at lave større arrangementer og arrangementer med overnatning. Ingen er jo interesserede i, at det bevirker, at vi alle bare holder op med at lave den slags, fordi det bliver for uoverskueligt og uoverkommeligt for os foreninger og frivillige. Derfor har kommunen lavet flere tiltag for at hjælpe os med at overkomme denne barriere.

Guide for arrangører

Kommunen har gjort et godt stykke arbejde med at lave en online-guide med oversigt over ting, som man som arrangør skal være opmærksom på. Det gælder ikke mindst alle tilladelserne. Brug siden som hjælp til at huske det hele – især hvad du skal ansøge om og dokumentere, og hvem du skal kontakte.
Se guide
”Byplan” arbejder på en formular, man som arrangør kan udfylde og som hele tiden åbner sig med det, der er relevant for netop dit arrangement. En sådan skabelon er formodentlig klar snart.

Kursus om tilladelser til arrangement

Bliv klædt på til de nye regler for afvikling af arrangementer, d. 18/3 kl. 17 – 19. Kurset er for jer, der arrangerer større events.

Der er nye regler for, hvilken lovgivning du skal forholde dig til som arrangør af events. Det gælder både arrangementer, hvor mange mennesker er samlet udendørs eller indendørs, eller hvor der er tale om overnatning. Arrangerer du kulturnat, udendørs koncert, sportsstævne, byfest, opvisning eller lignende, er det aktuelt for dig. På dette kursus fortæller byggesagsbehandler Rolf Gedevad Hovmand om, hvordan du skal forholde dig til tilladelser som arrangør.
Kurset anbefales til arrangører af større arrangementer, da der er mange detaljer, du skal overveje og dokumentere, når du skal i gang med at søge om tilladelse til et arrangement hos Byplan, Rudersdal Kommune.

Kurset er opdelt i 2 dele – man kan tilmelde sig de enkelte dele, eller begge.
Første del 17.00-17.45 om indendørs arrangementer og overnatning
Anden del 17.45-19.00 om udendørs arrangementer med mange deltagere
Sted: Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte – Per Kirkeby Lokalet (indgang ved hovedindgangen)
Pris: Deltagelsen er gratis
Tilmeldingslink: https://formular.rudersdal.dk/form/tilmelding-til-kursus

Lad os høre fra dig, hvis du har nogle erfaringer, behov eller synspunkter mht. de nye krav til tilladelser til arrangementer. Det er et emne, vi går meget op i; og vi vil selvfølgelige også deltage i kurset ovenfor.

Nytårskur 2024

Tak for spændende arrangement i dag – Årets nytårskur for erhvervslivet i Rudersdal Kommune! Temaet var AI. Det interesserede selvfølgelig de mange fremmødte.

Vi deltog og fik snakket med rigtigt mange spændende folk. Mulighederne for netværk og samarbejde er legio (på jydsk: “ret mange”). Vi tror meget på værdien i samarbejde mellem foreninger, erhverv og kommune🌞

Birkerød Lokalhistoriske Forening ophører

BLF er desværre ophørt her per nytår. Deres aktiviteter i forbindelse med bl.a. Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM), egne udgivelser og den (for frivillige) omfattende åbningstid i Cathrinelyst med hjælp til lokalhistorisk interesserede blev for krævende i forhold til de tilgængelige frivillige kræfter. Samtidigt gør GDPR-reglerne (for private og foreninger) det uoverkommeligt at udføre det sædvanlige arkivarbejder.
Arkiv m.m. overgives til Rudersdal Kommune. Der vil i 2024 være en overgangsfase, hvor fremtiden for arkivet afklares yderligere.

Birkerød Lokalhistoriske Forening har valgt ved ophør at fordele foreningens midler mellem Broen, Hospitalsklovnene og Rudersdal Kulturparaply.

TAK for det! – Selvom det sker på denne triste baggrund, hvor en uvurderlig forening stopper sit fantastiske arbejde gennem så mange år.

Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Forening, overrækker donationen til Kirsten Schou, Jack Otto Kristensen og Martin Meldgaard fra Rudersdal Kulturparaply

Jette Berg – Årets kunstner

Vi (dvs. juryen bag “Årets Kunstner i Rudersdal”) besøgte årets kunstner i 2024, Jette Berg i Kunstværkstedet Margarinen i Nærum for at vælge de værker, der skal tildeles prismodtagerne (kulturpris, frivilligpris og ungdomslederpris) til Frivilligfesten til september.
TILLYKKE til Jette!

Jette Berg fejres som Årets Kunstner onsdag den 13. marts kl. 16.30
i Rådssalen på rådhuset i Holte. Der startes med tale og et glas bobler, og derefter vil der være et mindre foredrag/oplæg af Tom Jørgensen, ”Hva´ skal vi med kunst?”
Onsdag den 13. marts er Billedkunstens Dag.
Arrangementet er åbent for alle.