Kategoriarkiv: Nyheder

Nye regler for Årets Kunstner

Kulturparaplyen har i en del år arbejdet for at få reglerne for årets kunstner ændret. Så de nye regler er en glædelig nyhed.

FØR skulle vi først udvælge mulige kandidater ud fra CV-mæssige kriterier. (Van Gogh ville ikke have haft en chance, selv hvis han var levende og boede i Rudersdal). Først derefter kunne vi vælge ud fra kunsten.

NU kan vi i princippet vælge enhver aktiv kunstner i Rudersdal baseret på kunsten og uden eksakte krav til CV. Og alle kan foreslå kandidater til prisen. For nogle år siden foreslog vi en fantastisk lokal kunstner under drøftelserne i juryen til valg af Årets Rudersdal Kunstner. Svaret var: Ja, han er en rigtig god kunstner, men han er ikke på “listen”, så det kan ikke blive ham. Den fremgangsmåde er heldigvis ændret nu. Så tak til Kultur- og Fritidsudvalget for det!

Juryen til valg af Årets Rudersdal Kunstner består – før og fremover – af:
– 2 kunstnere – nu Joseph Salamon og Peter Kühn-Nielsen (tidl. modtagere)
– Formanden for Birkerød Kunstforeninn – Nils Bjervig
– Formanden for Rudersdal Kulturparaply – Jack Otto Kristensen
Desuden deltager kulturchef, Birgit Hoe, og kommunens kunstkonsulent, Katrine Thygesen.

Se mere i dagens Frederiksborg Amts Avis (abonnement):
“Nye regler skal sikre Årets Kunstner fremover”

Udstilling: Hanne Sie

Årets Kunstner Rudersdal 2022 er i år kunstneren Hanne Sie. Hun vil vise flotte nye billeder i Birkerød Kunstforening fra 29. oktober.
Vi er særligt glade for at have været med til at vælge hende som årets kunstner. Hun har virket som professionel billedkunstner siden 1980 og har en omfattende – både lokal og international – udstillingsvirksomhed.
Der er fernisering lørdag den 29. oktober kl. 13 -15 i Gl. Præstegård.
Se mere på hannesie.dk

Hvem synes DU?

Hvem synes du, fortjener en pris i Rudersdal?
Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse for en særlig frivillig indsat? For nu kan du frem til onsdag 1. juni foreslå modtagere af Rudersdal Kommunes priser. Kom med forslag via disse links – og læs mere nedenfor eller på kommunens hjemmeside.

Indstil til Kulturprisen
Indstil til Frivilligprisen
Indstil til Talentprisen
Indstil til Ungdomslederprisen

Kulturprisen – for en kulturel indsats

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan foreslå, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles af Rudersdal Kulturparaply, som kommer med forslag til vinderen. Herefter udpeger Kultur- og Fritidsudvalget prismodtageren på baggrund af Kulturparaplyens motiverede indstilling.

I 2021 indstillede vi Nils Bjervig fra Birkerød Kunstforening til at modtage prisen, og traditionen tro tildelte Kultur- og Fritidsudvalget ham prisen.

Frivilligprisen – et skulderklap for frivillig indsats

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig frivillig indsats i Rudersdal. Alle typer af frivillighed kan komme i spil.

Som borger eller frivillig forening eller netværk, kan du via linket fremsende dit forslag til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat til prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om modtager af Frivilligprisen. Juryen består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område – herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område (Kulturparaplyen), for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi. 

I 2021 modtog Anne Mejding, Natteravnene Rudersdal, Frivilligprisen for en stor indsats for trygge børn og unge i Rudersdal.

Talentprisen – et stjerneskud

Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune indenfor en af de 3 kategorier:
– Idræt
– Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.)
– Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Alle indstillinger fremsendes til en jury bestående af fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune, som indstiller én kandidat fra hver af de tre kategorier som baggrund for, at Folkeoplysningsudvalget tager den endelige beslutning om modtager af Talentprisen.

I 2021 gik årets talentpris til Nadine Navasse Balland, bueskytte.

Ungdomslederprisen

Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper. Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan foreslå en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, men såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der
i stedet uddeles en Lederpris til en, der udfører et frivilligt ledelsesarbejde for andre end børn og unge.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Kulturparaply, Rudersdal Idrætsråd, Frivilligcenter Rudersdal og BUS Rudersdal. Ud fra juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

I 2021 gik ungdomslederpris til Waseen Massoud, Trørødspejderne, for med sprudlende energi og kreativitet at være en god rollemodel og holdspiller.

Årets prismodtagere 2021

Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen i stedet for et værk af Årets Kunstner en statuette samt 3.000 kr.

Priserne uddeles ved årets Frivilligfest, som afholdes fredag den 30. september 2022.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Vil du være med til at vælge repræsentant for kulturelle foreninger til Folkeoplysningsudvalget?

Valghandlingen finder sted mandag den 6. december kl. 19 i lokalet Per Kirkeby på Kulturcenter Mariehøj.

Repræsentanter fra foreninger der ønsker at deltage i valgmødet, skal tilmelde sig senest den 1. december 2021 – brug dette link:
Valg af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets hovedopgaver er blandt andre:

  • Fastlæggelse af principper og udvikling inden for folkeoplysningsområdet.
  • Godkendelse af nye foreninger.
  • Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).
  • Fordeling af tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger).
  • Anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg, der er egnet til formålet.
  • Fordeling af tilskud fra Start- og udviklingspuljen og øvrige tilskudspuljer.
  • Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.
  • Godkendelse af fordeling af tilskud i henhold til elitestøtteordningen.
  • Udtalelse om forslag til regler, budget og udviklingstiltag m.m.
  • Uddeling af kommunens idrætslederpris, ungdomslederpris og talentpris samt hædring af idrætsudøveres resultater.

Kulturelle foreninger er nu repræsenteret af formand for Rudersdal Kulturparaply, Jack Otto Kristensen, og som suppleant, Kim Sørensen, BLAM.

Folkeoplysningsudvalget holder møde 9-10 gange om året. 
Her kan du se eller gense dagsordner og referater fra tidligere møder:
Find dagsordner og referater fra møderne i Folkeoplysningsudvalget

Hvem tager prisen i år?

Du kan nu komme med dit forslag til årets priser 2021

Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse for en særlig frivillig indsat? For nu kan du frem til søndag 6. juni foreslå modtagere af Rudersdal Kommunes priser.

Foreslå via links – og læs mere nedenfor eller på kommunens hjemmeside.

Indstil til Kulturprisen
Indstil til Frivilligprisen
Indstil til Talentprisen
Indstil til Ungdomslederprisen

Kulturprisen – for en kulturel indsats

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af Kulturparaplyens motiverede indstilling.

I 2020 gik prisen til Lars Wiskum.

Frivilligprisen – et skulderklap for frivillig indsats

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller frivillig forening eller netværk, kan du via linket fremsende dit forslag til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat til prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om modtager af Frivilligprisen.

Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal – herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi. 

I 2020 modtog Sri Sai Das Frivilligprisen.

Talentprisen – et stjerneskud

Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune indenfor en af de 3 kategorier:
– Idræt
– Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.)
– Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Alle indstillinger fremsendes til en jury bestående af fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune, som indstiller én kandidat fra hver af de tre kategorier. Ud fra juryens indstilling træffer Folkeoplysningsudvalget den endelige beslutning om modtager af Talentprisen.

I 2020 gik prisen til den unge pianist Peter Anton Juhl Madsen.

Ungdomslederprisen – ung og engageret leder

Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, men såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles i stedet en Lederpris til en, der udfører et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Kulturparaply, Rudersdal Idrætsråd, Frivilligcenter Rudersdal og BUS Rudersdal. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

I 2020 gik prisen til Kristine Stub Rønø.

Priserne uddeles ved årets Frivilligfest, som afholdes fredag den 24. september.

Hvem skal have priser?

Hvem synes du fortjener et skulderklap?
Der er flere forskellige priser – og DU kan komme med forslag til, hvem du synes fortjener dem på kommunens hjemmeside:
https://www.rudersdal.dk/nyheder/tid-til-indstille-til-priser
Du kan også klikke ved hver enkelt pris for at lave dit forslag.

Fristen for at indstille til årets priser er – udsat til – tirsdag den 9. juni 2020 kl 8.00.

Kulturprisen

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres forslag til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af vores motiverede indstilling.

Prismodtagere 2019

Frivilligprisen

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde.

Formålet med prisen er at give et skulderklap for den ekstraordinære frivillige indsats, der har gjort en forskel. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller medlem af en frivillig forening eller et netværk, kan I fremsende jeres anbefaling til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Frivilligprisen i 2020.

Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal – herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi.

Talentprisen

Talent er en medfødt kapacitet, som giver et individ mulighed for at udvise exceptionelt højt præstationsniveau i et domæne, som kræver specielle færdigheder og træning. Talentbegrebet er komplekst og afhængigt af mange faktorer såsom motivation, fysiologi, psykologi etc. Et talent er således altid afhængigt af de medfødte kvaliteter, den ihærdige indsats, præstationen, miljøet og opbakningen.

For at kunne modtage Rudersdal Kommunes Talentpris skal modtageren være under 18 år og bosiddende i Rudersdal Kommune samt være udøver inden for en af de 3 kategorier:
Idræt
Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.)
Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).
Alle indstillinger vil blive fremsendt til en nedsat jury, som blandt de indkomne forslag indstiller én kandidat fra hver af de tre ovenstående kategorier. Juryen består af respektive fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Talentprisen i 2020.

Ungdomslederprisen

Ungdomslederprisen uddeles en gang årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening. Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, som yder et ledelsesmæssigt frivilligt bidrag omkring ungdomsarbejde. Såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles en Lederpris i stedet. En lederpris dækker et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Idrætsråd, Rudersdal Kulturparaply, Frivilligcenter Rudersdal og BUS, Rudersdal, der er Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd for spejderkorps og forbund i Rudersdal kommune. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen i 2020.

På foto vises prismodtagere i 2019 (fra venstre):
Ulrik Nissen Feldt (Talentpris), Markus Omel Højlund (Frivilligprisen), Erik Lindgreen (Kulturpris), Jens Ive (borgmester), Anne Sofie Kvist (Ungdomslederpris). Fotograf: Søren Brissing

Se kulturelle tilskud for 2020

Kulturområdet har modtaget ansøgninger for 972.373 kr. Der blev på mødet den 4. dccember i Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt forslag til bevillinger og disponeringer på 683.700 kr.

Udvalget besluttede at fordele i alt 517.700 kr. til kulturelle foreninger og aktører. Oversigten viser, hvem der har fået bevilget tilskud og til hvad.

Vi håber, at I har fået det ønskede.

Driftstilskud

Aktive Kvinder Rudersdal: 5.000 kr.

Birkerød Harmonikaklub: 4.200 kr.

Birkerød Kammermusikforening: 20.000 kr.

Birkerød Kunstforening: 52.000 kr.

Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum: 97.500 kr.

Birkerødkoret: 20.000 kr.

HELIKON Musik-Teater-Akademi: 15.000 kr.

Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen: 35.000 kr.

Ny Musik i Birkerød: 30.000 kr.

Rudersdal Kulturparaply: 20.000 kr.

Tilskud til enkeltaktiviteter

Firklang – Rudersdal Amatørsymfoniorkester: 3.000 kr. To koncerter i 2020

Birkerød Torvedage: 20.000 kr. Musik og anden underholdning i forbindelse med torvedagene

Foreningen Vedbæk Havnedag: 15.000 kr. Vedbæk Havnedag 2020

Havarthigaarden: 8.000 kr. Borgerrettede aktiviteter, workshop m.m. på Marked for Kunst og Kunsthåndværk

Kulnaturforeningen Skodsborg: 8.000 kr. Fem arrangementer under overskriften ‘Vild mad, fællesspisning og kulturelle oplevelser’

Mantzius for Børn: 20.000 kr. Otte kulturelle oplevelser og workshops for børnefamilier

Netværket Lyspunkt: Underskudsgaranti på 5.000 kr. Arrangementet ’Klap en hest’

Ny Musik i Birkerød: 10.000 kr. Musikfestivalen NYT!NYT

Rudersdal Big Band: 5.000 kr. Jubilæumskoncert i anledningen af bigbandets 25-årsjubilæum i 2020

Rudersdal Kulturparaply: 25.000 kr. Birkerød Birkerød 11. september 2020

Rudersdalkunstnerne: 8.000 kr. Åbne værksteder sidste weekend i september

Rudersdal Sommerkoncerter: 30.000 kr. og en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Rudersdal Folkemødedag: 25.000 kr. Rudersdal Folkemødedag 2020

Rudersdal Organistkonvent: Underskudsgaranti på 15.000 kr. En række koncerter der spilles i Rudersdals otte kirker

Opera Nordsjælland: 2.000 kr. Opsætning af operaen ‘Liden Kirsten’

Kilde: rudersdal.dk – Rudersdal Kommune

Trussel afværget

GODT NYT ! Trussel mod større arrangementer afværget.

Der har været forslag fremme fra regeringen om at bekæmpe byfester, kulturnætter o. lign. halløj med krav om plantegninger udarbejdet af dyre certificerede konsulenter.

Det ville f.eks. for Birkerød Kulturnat betyde, at vi nok skulle bruge omkring 10.000 kr ud af et tilskud på 25.000 til bureaukrati, som ikke ville gavne nogen (ud over konsulenterne).

Boligminister Kaare Dybvad Bek har nu besluttet af sløjfe det krav.

Det er vi glade for!

Så kan vi i de større arrangementer i Rudersdal fortsætte med det gode samarbejde med Rudersdal Kommune og Nordsjællands Politi om de forhold, der kræver særlig opmærksomhed – og ellers fokusere på at gøre arrangementerne så gode som muligt.

Foreslå årets modtager af kulturprisen

Hvem skal have Kulturprisen 2019? Du kan nu indstille en person, du synes har ydet en helt særlig kulturel indsats. Modtageren vælges på baggrund de forslag I kommer med!

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være en arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den særlige frivillige indsats, som bidrager til et frodigt og alsidigt kulturliv i kommunen. Udover æren modtager vinderen også et diplom, en buket blomster og et værk af årets kunstner i Rudersdal, Anne Nielsen.

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af en motiveret indstilling fra Rudersdal Kulturparaply, som modtager indstillingerne via formularen på kommunens hjemmeside.

Alle borgere i Rudersdal er velkomne til at sende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. – Så benyt denne mulighed for indflydelse på, at vi vælger den bedste modtager.

Du kan indstille en kandidat til årets pris ved at følge linket dette link:
https://www.rudersdal.dk/indhold/kulturprisen-2019

Fristen for at indstille til årets Kulturpris er fredag den 7. juni 2019.

Sidste år gik prisen gik prisen til Anita Mikkelsen, der i mere end 30 år har været bestyrelsesmedlem i Historisk Topografisk Selskab for Søllerødegnen og de sidste 12 år som formand.

Sidste år modtager af kulturpriser, Anita Mikkelsen, Historisk Topografisk Selskab.

Prisen vil sammen med en række andre priser blive overrakt af borgmester Jens Ive ved Fest for Frivilligheden på Frivillig Fredag den 27. september 2019.

Læs mere om Kulturprisen og Rudersdal Kommunes øvrige priser her

Indflydelse på tilskud?

Kom til dialogmøde og få indflydelse på tilskud
Folkeoplysningsudvalget i Rudersdal indbyder foreningerne til denne mulighed for dialog. 

Det er tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.00-19.00, Richard Mortensen-lokalet, Kulturcenter Mariehøj.

Brug den! Det er vigtigt, hvem der får hvad hvordan.

Se mere