Kategoriarkiv: Kulturparaplyen

Kom med Kulturparaplyen på torvet

Vi fra Rudersdal Kulturparaply er på Birkerød Torvedage lørdag den 2. juni kl. 10 – 14.

  • Kom forbi og få en snak om at være med til Birkerød Kulturnat eller vores andre aktiviteter – eller om det lokale kulturliv i det hele taget.
  • Medlemmer er også velkomne med deres flyers, programmer etc. på standen, så besøgende kan se en bredere udbud af de kulturelle tilbud i vores område.

Og vi vil til enhver tid hævde, at det er helt tilfældigt, at vi er der den dag, hvor torvet har en masse kager pga. kagekonkurrence 🙂

Generalforsamling 7. marts

Indkaldelse til generalforsamling for Rudersdal Kulturparaply
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30
”Galleriet”, Mantziusgården, Johan Mantzius Vej 7A (indgang i gavlen af den orange-gule bygning)

Som medlem af Rudersdal Kulturparaply indbydes du til vores generalforsamling.
Det giver dig/jer mulighed for at høre mere om de forskellige aktiviteter og en mulighed for at påvirke, hvad vi sammen skal fokusere på.

Efter selve generalforsamlingen vil vi gerne byde på en lille forfriskning, og i år har vi igen god musik at byde på: Melodisk jazz med alt-vokalisten Kirsten Hasbergakkompagneret af Jørgen Rassing på digitalklaver.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg:
Bestyrelsesmedlemmer – jf. § 7
2 Suppleanter
Revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

Venlig hilsen,
Jack Otto Kristensen &
Bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply

Bestyrelsen i Kulturparaplyen 2017/18

Hele bestyrelsen incl. suppleanter – dog desværre uden Christoffer Buster Reinhardt.
Fra venstre: Hanne Mikkelsen, Ruth Flor, Lulu Englund, Janne Kühl, Kirsten Broager, Andreas Graham, Ida Holbek og Jack Otto Kristensen.
(Klik på billedet for kontaktoplysninger)

Generalforsamling 8. marts 2017

Rudersdal Kulturparaplys banner til Nærum Kulturdag

Rudersdal Kulturparaplys banner ved Nærum Kulturdag

Indkaldelse til generalforsamling for Rudersdal Kulturparaply
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00.
Lille Sal ved biblioteket i Birkerød, Stationsvej 38

Medlemmer af Rudersdal Kulturparaply indbydes til vores generalforsamling.

  • Der vil blive valgt (mindst) ét nyt bestyrelsesmedlem.
    Har du forslag til, hvem det kunne være?
  • Der er også forslag om at nedsætte kontingentet for foreninger.
  • Som ”dessert” arbejder vi på at få lidt musikalsk underholdning, som kan nydes med en forfriskning efter ”den alvorlige del”.

Link til beretning.

Vi håber, vi ses!                                               Blive medlem

Uddrag af mail til vores medlemmer i dag:

Vil du have noget med til Rudersdal Folkemødedag lørdag den 3. september kl. 9.30 – 16?
Så vil vi gerne hjælpe!

Rudersdal Kulturparaply har en stand til Folkemødet. Vi tilbyder derfor vores medlemmer, at de kan have foldere, programmer eller lignende med på standen. Det kan være en god måde at komme ud til mange af kommunens engagerede borgere og foreninger.

Hvad gør du?
Du kan aflevere det på vores stand på selve dagen. Vi vil selvfølgelig også være der inden åbningstid for at stille op. Hvis I er forhindrede, kan I også aflevere det på forhånd til Janne Kühl, Pilehøj 6A, 1. th, 3460 Birkerød, 51 78 70 81, jannek@mail.dk eller Lulu Englund, Rudersdalvej 84, 2840 Holte, 60180645 og 45424629, luluenglund@yahoo.dk

Folkem

Hyldest til Kaj Elkrog

Kaj-ElkrogSe indlæg i Rudersdal Avis

Har du sagt kultur i Rudersdal, må du også sige Kaj Elkrog. Sådan har det været længere end nogen kan huske, for det er som om, at Kaj bare altid har været der. Er man blot det mindste aktiv i det lokale kulturliv, så ved man hvem Kaj er. For han er her der og alle vegne. Altid på farten og altid med et spændende projekt.
Men nu har Kaj, i en alder af 86 år, valgt at træde et skridt tilbage, idet at han er gået af som formand for Rudersdal Kulturparaply, der er paraplyorganisation for de amatørkulturelle foreninger i kommunen.
Selv ville Kaj nok bare kalde det mere tid til alle mulige andre opgaver de mange steder i det lokale kulturliv, hvor han er aktiv. For Kaj Elkrog er en særdeles aktiv herre, en vaskeægte ildsjæl.
Kajs arbejde inden for det lokale kulturliv begyndte i den daværende Søllerød Kommune. Her har han været formand for Søllerødscenen, og menighedsrådsmedlem i Søllerød Sogn i mere end 30 år, hvor han var med til et etablere den nye sognegård, initiativtager til store egnsspil og en bærende kraft i Sommerkoncerterne på Næsseslottet.
Derudover er han forfatter og foredragsholder omkring lokalhistorie i kommunen, især omkring industrialiseringen i Nærum. Bare for at nævne et lille udsnit.
Ved kommunesammenlægningen mellem Søllerød og Birkerød Kommuner, var Kaj en bærende kraft i at få de kulturelle foreninger til at tale sammen på tværs af den gamle kommunegrænse. Han har som formand for Rudersdal Kulturparaply været en værdifuld sparringspartner for alt fra orkestre over teaterforeninger til historiske foreninger.
Kaj er typen, der får ting gjort. Der er ikke langt fra tanke til handling. Igennem mange års arbejde for de kulturelle foreninger i kommunen har han ikke kun opbygget et netværk blandt disse, han har også gode forbindelser til kommunens forvaltning, som kommer foreningerne til gavn.
Men Kaj er også en principfast person, som har nogle helt klare holdninger til hvilke rammer, det frivillige kulturliv skal kunne virke under. Således dukker han med jævne mellemrum op i lokalavisen, hvor han slår et slag for armslængdeprincippet og foreningernes frihed.
Vi er rigtig glade for, at Kaj stadig er så dybt engageret i det lokale foreningsliv, og han vil blive savnet som frontfigur for alle de kulturelle foreninger i Rudersdal Kulturparaply. Tak for din kæmpe store indsats i mange år, Kaj.

Lulu Englund og Christoffer Buster Reinhardt, i bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply