Kategoriarkiv: Kulturparaplyen

Medlemsmøde: Få overblik

Rudersdal Kulturparaply-medlemsmøde:
Ud over netværk med andre kulturaktører byder arrangementet på korte emner i ”Magasinformat”) som hjælp til aktiviteter:

1. Tilskud – Merete Arnoldi, Kultur/kommunen
2. Nye krav til foreningers bogføring – Johnny Kofoed-Jensen, statsautoriseret revisor
3. Lidt om nye krav om tilladelser til arrangementer – Merete / Jack
4. Kort om deltagelse i større arrangementer – Jack Otto Kristensen
5. Kort om foreningernes kommunikation – Jack
6. Ideer: Hvad vil vi gøre? – Alle!
7. NETVÆRK! – med lidt forplejning

Torsdag den 13. juni kl. 19 i “Store Sal” ved biblioteket i Birkerød

SEND helst besked til Jack på jack-ok@cavalius.dk, hvis du vil deltage aht. forplejning – eller tryk “Deltager” på Facebook-eventen her.

PS: Hvis du ikke allerede er medlem, er det let og billigt at blive det. Send os en besked, hvis du vil høre mere om det.

5? Det er en håndfuld!

Vær med til de store fællesevents i Rudersdal. I når ud til en masse mennesker på en ”let” måde! Her er en oversigt over en håndfuld datoer – og måder at få mere at vide:

1. Vedbæk Kulturnat 2024.  Torsdag den 23. maj kl. 16-20
Vedbæk byder igen på alle slags aktiviteter. Hvis du vil spille med, så kontakt Hans Henrik Goth – 26 20 87 88 – hanshenrik@mantra.dk
Se mere om Vedbæk Kulturnat: Web Facebook

2. Holte Dagen 2024.  Lørdag den 8. juni kl. 10-16
Stedet man mødes – nu for 3. gang med gratis aktiviteter, stande og optræden. Kontakt Jesper Winther Andersen: 40 10 49 47 – jesper@wintherandersen.dk
Se mere om Holte Dagen: Facebook

3. Vedbæk Havnedag 2024. Søndag den 25. august
En dag hvor havnen summer af liv med gratis aktiviteter, stande og optræden.
Mere info: Lars Wiskum – 40 15 10 62 – formand.vhd@gmail.com
eller Jack – 23 72 76 11 – jack-ok@cavalius.dk, hvis du vil bidrage med optræden på dagen
Se mere om Vedbæk Havnedag: Web Facebook

4. Rudersdal Folkemødedag 2024. Lørdag den 31. august kl. 9.30 – 15.30
En levende dag hvor interesser mødes i Havarthigården.
Kontakt Ulla Thillerup – 40 62 13 88 – ulla @ thillerup.com
Se mere om Rudersdal Folkemødedag: Web Facebook

5. Birkerød Kulturnat 2024. Fredag 13. september –  kl. 17 – 21
Hvis I vil være et af de 90 punkter i programmet og møde 9.000 besøgende, så kontakt Jack – 23 72 76 11 – jack-ok@cavalius.dk
Se mere: Facebook og her på siden.

I er også velkomne til at kontakte Rudersdal Kulturparaply (Jack), hvis I vil vide mere om at deltage i de store fællesevents, og om hvordan I kan gribe det an.
Alle arrangører af de nævnte events er medlemmer af Kulturparaplyen.

Hvem skal modtage priser i år?

Der er brug for din hjælp til at finde modtagerne af Rudersdal Kommunes fire priser inden for kultur- og fritidslivet.

Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse?
Du kan indtil 31. maj foreslå modtagere af:
– Kulturprisen
– Frivilligprisen
– Ungdomslederprisen og
– Talentprisen.

Modtagerne bliver kun udvalgt blandt dem I foreslår, så brug din indflydelse (nedenfor)!

Foreslå til Kulturprisen

Rudersdal Kommune uddeler hvert år Kulturprisen til en person, forening eller netværksgruppe, som har ydet en særlig frivillig indsats inden for kultur. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Kulturparaplyen laver indstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af de indkomne forslag fra jer.

Foreslå til Frivilligprisen

Frivilligprisen tildeles en person, leder, forening eller netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde.

Foreslå til ungdomslederprisen

Prisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal inden for det organiserede forenings- og kulturliv.

Foreslå til Talentprisen

Prisen gives til ungt talent under 18 år i Rudersdal inden for en af 3 kategorier – Idræt, Science (innovation, uddannelse, forskning) eller Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Prismodtagerne i 2023

Fakta

Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen en statuette samt 3.000 kr i stedet for et værk af Årets Kunstner. Priserne vil blive overrakt ved Frivilligfesten i Mariehøjcentret på Frivillig Fredag 2024 den 27. september. Brug din indflydelse ved at komme med forslag til en eller flere af priserne. Prismodtagerne vælges kun blandet dem, der er foreslået af jer!
Giv dit forslag til prismodtager inden fredag den 31. maj 2024.
Se mere og kom med dit forslag her

Støtte til byliv?

Søg støtte hos Rudersdal Kommune til endnu mere byliv i Rudersdal. “Byliv” er mange ting – så der der er mange mulighder.

Tag gerne først en snak med os, hvis du har en ide. Måske kan vi hjælpe med “at modne” ideen eller finde samarbejdspartnere, hvis din ide lægger op til det. Og kom også gerne med ideer til, hvad vi kan gøre.
Se mere her:https://rudersdal.dk/…/nu-kan-der-soeges-stoette-fra…

Generalforsamling 2024

Som medlem af Rudersdal Kulturparaply indbydes du/I til vores generalforsamling onsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 – i “Galleriet”, Mantzius (indgang i den gule gavl ud mod Johan Mantzius Vej 7)

Det giver dig/jer mulighed for at høre mere om de forskellige aktivitet og en mulighed for at påvirke, hvad vi skal fokusere på. Du har også mulighed for at engagerede dig i aktiviteter og for at komme med ideer til aktiviteter i Kulturparaplyen. Ring gerne, hvis du på forhånd vil vide mere. Alle på valg genopstiller. Men alle i medlemsskaren er naturligvis velkomne til at opstille – eller engagere sig på anden vis. Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre.
Det er ikke lykkedes os at etablere skandaler eller dramaer for at gøre generalforsamlingen endnu mere underholdende – men vi arbejder naturligvis på sagen 🙂

Vi byder på en lille forfriskning og glæder os til at hygge os med jer.

Birkerød Lokalhistoriske Forening ophører

BLF er desværre ophørt her per nytår. Deres aktiviteter i forbindelse med bl.a. Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM), egne udgivelser og den (for frivillige) omfattende åbningstid i Cathrinelyst med hjælp til lokalhistorisk interesserede blev for krævende i forhold til de tilgængelige frivillige kræfter. Samtidigt gør GDPR-reglerne (for private og foreninger) det uoverkommeligt at udføre det sædvanlige arkivarbejder.
Arkiv m.m. overgives til Rudersdal Kommune. Der vil i 2024 være en overgangsfase, hvor fremtiden for arkivet afklares yderligere.

Birkerød Lokalhistoriske Forening har valgt ved ophør at fordele foreningens midler mellem Broen, Hospitalsklovnene og Rudersdal Kulturparaply.

TAK for det! – Selvom det sker på denne triste baggrund, hvor en uvurderlig forening stopper sit fantastiske arbejde gennem så mange år.

Kim Sørensen, Birkerød Lokalhistoriske Forening, overrækker donationen til Kirsten Schou, Jack Otto Kristensen og Martin Meldgaard fra Rudersdal Kulturparaply

Noget med til Folkemøde?

Kære medlem af Rudersdal Kulturparaply

Skal vi tage noget med for jer?
Vi er med til Rudersdal Folkemødedag lørdag den 2. september 9.30 – 16.30 i Havarthigaarden i Holte (Øverød). Vi vil gerne vise så mange af vores medlemmer som muligt på standen og i vores snak med besøgende.
Har i noget, I gerne vil have med på standen? Det kan være foreningsfolder, program, invitation til udstilling eller noget helt fjerde. Med større ting som roll-up, plakater, flag m.m. vil vi gøre det bedst praktisk mulige.
Det kan jo også være, at I deltager selv. Så glæder vi os til se jer! Det bliver uden tvivl en god og levende dag med spændende mennesker.

Hvordan gør vi?
Du kan enten aflevere til os på standen omkring åbningstid kl. 9.30 på dagen, eller hvis det ikke er praktisk muligt, kan du kontakte Martin Meldgaard – martinmeldgaard@hotmail.com – 42 95 15 64, og så finder vi ud af noget.

Rudersdal Folkemøde: http://rudersdalfolkemoededag.dk/
Følg også Folkemødedagen på Facebook:

Digteraften – 6. juni

Denne inspirerende digteraften med tre spændende digteres oplæsning af deres tekster foregår i Café Hyggestund’, Hovedgaden 47, Birkerød.
Det er tirsdag d. 6. juni klokken 17.30 – 20.30
Der er gratis entré. Før eller undervejs kan du købe en bid mad, snacks og lidt at drikke.

Arrangeret af Café Hyggestund’ og Rudersdal Kulturparaply