Forfatterarkiv: H6527

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Vil du være med til at vælge repræsentant for kulturelle foreninger til Folkeoplysningsudvalget?

Valghandlingen finder sted mandag den 6. december kl. 19 i lokalet Per Kirkeby på Kulturcenter Mariehøj.

Repræsentanter fra foreninger der ønsker at deltage i valgmødet, skal tilmelde sig senest den 1. december 2021 – brug dette link:
Valg af brugerrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalgets hovedopgaver er blandt andre:

  • Fastlæggelse af principper og udvikling inden for folkeoplysningsområdet.
  • Godkendelse af nye foreninger.
  • Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler).
  • Fordeling af tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger).
  • Anvisning af offentlige lokaler og udendørs anlæg, der er egnet til formålet.
  • Fordeling af tilskud fra Start- og udviklingspuljen og øvrige tilskudspuljer.
  • Fordeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde.
  • Godkendelse af fordeling af tilskud i henhold til elitestøtteordningen.
  • Udtalelse om forslag til regler, budget og udviklingstiltag m.m.
  • Uddeling af kommunens idrætslederpris, ungdomslederpris og talentpris samt hædring af idrætsudøveres resultater.

Kulturelle foreninger er nu repræsenteret af formand for Rudersdal Kulturparaply, Jack Otto Kristensen, og som suppleant, Kim Sørensen, BLAM.

Folkeoplysningsudvalget holder møde 9-10 gange om året. 
Her kan du se eller gense dagsordner og referater fra tidligere møder:
Find dagsordner og referater fra møderne i Folkeoplysningsudvalget

TAK for indsatsen!

Tusind tak til alle de hundredvis af mennesker, der på forskellig vis var med til at skabet livet og aktiviteterne til Birkerød Kulturnat 2021!
Og tak til vores sponsorer!

Birkerød Kirke som del af Lys & Liv – Lys og landskabskoncert
(Foto: Kirsten Broager)

Evaluering

Der har været mange positive tilbagemeldinger. Der har også være “tips” til, hvad vi kunne gøre bedre. – Tak for begge dele!
Send gerne dine oplevelser, fotos, forslag, kommentarer og kritik til os:
Kirsten Broager – kirstenicairo@gmail.com og
Jack Otto Kristensen – jack-ok@cavalius.dk

Du er også velkommen til at komme til vores evalueringsmøde
tirsdag den 21. september kl. 19.30
i Møderum 1 ved biblioteket i Birkerød.
Se også mødet på Facebook.

Kriskat – gadeteater (Foto: Kirsten Broager)

Aviserne

Aviserne har skrevet godt før og efter kulturnatten. Her er et par links:

Ambitionen om at være størst i Nordsjælland (maj)
Rudersdal Kulturparaply er klar med årets program (august)
Birkerød Kulturnat – større end nogensinde (september)
7000 gæster og aktive til kulturnat i Birkerød (efter kulturnat)
Se billederne: Kulturnat sendte Birkerød ud af coronaens skygge

Lidt hen på kulturnatten på Majpladsen
(Foto: Kirsten Broager)

Følg også Birkerød Kulturnat og Rudersdal Kulturparaply på Facebook, hvis du vil følge med, når der sker noget.


Klar til kulturnat?

Vi holder åbent møde hvor vi sammen sikrer os, at alt er klart til det trykte program, med rette tid, sted og beskrivelse. Det er kl. 19.30 onsdag den 11. august i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød.

Du kan stadig nå at komme forslag m.m. – men det er høje tid. Vi sender indholdet til layout og tryk sidst på næste uge (torsdag den 12.)

Du er meget velkommen til at kontakte os direkte med input og spørgsmål. Det gør de fleste faktisk.

Kontakt koordinatorer:
Kirsten Broager, kirstenicairo@gmail.com, 41 16 92 70
Jack Otto Kristensen, jack-ok@cavalius.dk, 23 72 76 11

Lave noget til familiekoncert?

Den 29. august 14-20 vil der være et stort udendørs, familierettet arrangement ved Birkerød Idrætscenter. Der vil være koncert med gode navne, og der vil også mulighed for foreninger og andre for at arrangere alle mulige aktiviteter undervejs. Det er meget op til jer, hvilken aktivitet der vil være god til at profilere jer.

Vi regner med, at der kommer et par tusind til arrangementet, som finansieres af kommunens særlige bevilling til genåbning af kulturlivet og koordineres af Mantzius.

Har I lyst til at være med? Så kontakt jack-ok@cavalius.dk – eller Mantzius – for at høre mere. Gerne ret snart. Det hele er stadig lidt i støbeskeen lige nu.

Nærum Kulturdag 2021 aflyses

I år blev det desværre nødvendigt at aflyse Nærum Kulturdag fredag den 11. juni 2021. Krav og restriktioner i forbindelse med corona blev for krævende til, at det giver mening at gennemføre.

Vi glæder os alle til en normal og livlig kulturdag til næste år!

Vedbæk Havnedag, Rudersdal Folkemødedag og Birkerød Kulturnat ligger senere på året, og de ser alle ud til at kunne gennemføres.

Følg med på denne sides menupunkt “Det sker”.

Hvem tager prisen i år?

Du kan nu komme med dit forslag til årets priser 2021

Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse for en særlig frivillig indsat? For nu kan du frem til søndag 6. juni foreslå modtagere af Rudersdal Kommunes priser.

Foreslå via links – og læs mere nedenfor eller på kommunens hjemmeside.

Indstil til Kulturprisen
Indstil til Frivilligprisen
Indstil til Talentprisen
Indstil til Ungdomslederprisen

Kulturprisen – for en kulturel indsats

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles hos Rudersdal Kulturparaply, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af Kulturparaplyens motiverede indstilling.

I 2020 gik prisen til Lars Wiskum.

Frivilligprisen – et skulderklap for frivillig indsats

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats i Rudersdal inden for frivilligt arbejde. Alle typer af frivillighed kan komme i spil til Frivilligprisen.

Som borger eller frivillig forening eller netværk, kan du via linket fremsende dit forslag til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat til prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om modtager af Frivilligprisen.

Den nedsatte jury består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område i Rudersdal – herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område, for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi. 

I 2020 modtog Sri Sai Das Frivilligprisen.

Talentprisen – et stjerneskud

Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune indenfor en af de 3 kategorier:
– Idræt
– Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.)
– Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Alle indstillinger fremsendes til en jury bestående af fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune, som indstiller én kandidat fra hver af de tre kategorier. Ud fra juryens indstilling træffer Folkeoplysningsudvalget den endelige beslutning om modtager af Talentprisen.

I 2020 gik prisen til den unge pianist Peter Anton Juhl Madsen.

Ungdomslederprisen – ung og engageret leder

Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan indstille en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, men såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der uddeles i stedet en Lederpris til en, der udfører et frivilligt ledelsesarbejde, hvor andre end børn og unge understøttes.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Kulturparaply, Rudersdal Idrætsråd, Frivilligcenter Rudersdal og BUS Rudersdal. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

I 2020 gik prisen til Kristine Stub Rønø.

Priserne uddeles ved årets Frivilligfest, som afholdes fredag den 24. september.