Månedsarkiv: april 2022

Hvem synes DU?

Hvem synes du, fortjener en pris i Rudersdal?
Kender du nogen, der fortjener en ekstra anerkendelse for en særlig frivillig indsat? For nu kan du frem til onsdag 1. juni foreslå modtagere af Rudersdal Kommunes priser. Kom med forslag via disse links – og læs mere nedenfor eller på kommunens hjemmeside.

Indstil til Kulturprisen
Indstil til Frivilligprisen
Indstil til Talentprisen
Indstil til Ungdomslederprisen

Kulturprisen – for en kulturel indsats

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen.

Alle borgere i Rudersdal kan foreslå, hvem der skal modtage prisen. Disse behandles af Rudersdal Kulturparaply, som kommer med forslag til vinderen. Herefter udpeger Kultur- og Fritidsudvalget prismodtageren på baggrund af Kulturparaplyens motiverede indstilling.

I 2021 indstillede vi Nils Bjervig fra Birkerød Kunstforening til at modtage prisen, og traditionen tro tildelte Kultur- og Fritidsudvalget ham prisen.

Frivilligprisen – et skulderklap for frivillig indsats

Frivilligprisen uddeles en gang om året til en person, en leder, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig frivillig indsats i Rudersdal. Alle typer af frivillighed kan komme i spil.

Som borger eller frivillig forening eller netværk, kan du via linket fremsende dit forslag til den nedsatte jury, som blandt de indkomne forslag indstiller en kandidat til prisen. På baggrund af juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om modtager af Frivilligprisen. Juryen består af repræsentanter fra de forskellige del af det frivillige område – herunder en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget, for det frivillige sociale arbejde, for det kulturelle område (Kulturparaplyen), for den selvorganiserede frivillighed samt en repræsentant for de frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunalt regi. 

I 2021 modtog Anne Mejding, Natteravnene Rudersdal, Frivilligprisen for en stor indsats for trygge børn og unge i Rudersdal.

Talentprisen – et stjerneskud

Talentprisen gives årligt som en anerkendelse af og en opmuntring til et ungt talent under 18 år, bosiddende i Rudersdal Kommune indenfor en af de 3 kategorier:
– Idræt
– Science (innovation, uddannelse, forskning o.lign.)
– Kunst og Kultur (musik, teater, dans og billedkunst).

Alle indstillinger fremsendes til en jury bestående af fagkonsulenter fra Rudersdal Kommune, som indstiller én kandidat fra hver af de tre kategorier som baggrund for, at Folkeoplysningsudvalget tager den endelige beslutning om modtager af Talentprisen.

I 2021 gik årets talentpris til Nadine Navasse Balland, bueskytte.

Ungdomslederprisen

Ungdomslederprisen uddeles årligt til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper. Alle netværk og bestyrelser for foreninger i kommunen kan foreslå en ungdomsleder til prisen. Der kan kun fremsendes én indstilling fra samme forening.

Som udgangspunkt tildeles en Ungdomslederpris målrettet til en ungdomsleder, men såfremt der modtages et kvalificeret forslag, kan der
i stedet uddeles en Lederpris til en, der udfører et frivilligt ledelsesarbejde for andre end børn og unge.

Alle indstillinger vil blive fremsendt til den nedsatte jury, der består af Rudersdal Kommunes paraplyorganisationer Rudersdal Kulturparaply, Rudersdal Idrætsråd, Frivilligcenter Rudersdal og BUS Rudersdal. Ud fra juryens indstilling vil Folkeoplysningsudvalget træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage Ungdomslederprisen.

I 2021 gik ungdomslederpris til Waseen Massoud, Trørødspejderne, for med sprudlende energi og kreativitet at være en god rollemodel og holdspiller.

Årets prismodtagere 2021

Hver prismodtager får, udover æren, et diplom, en buket blomster og et værk af Årets Kunstner. Dog modtager Talentprisvinderen i stedet for et værk af Årets Kunstner en statuette samt 3.000 kr.

Priserne uddeles ved årets Frivilligfest, som afholdes fredag den 30. september 2022.

Generalforsamling

Medlemmer af Rudersdal Kulturparaply indbydes til vores generalforsamling.

Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 – Lokale 1.1 i Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, Birkerød (Ind gennem hovedindgangen, og så lige ud gennem et par glasdøre, indtil du rammer panden mod en mur. Så ligger lokale 1.1 lige 2 m til venstre for dig.)

Det giver dig/jer mulighed for at høre mere om de forskellige aktivitet og en mulighed for at påvirke, hvad vi skal fokusere på. Du har også mulighed for at engagerede dig i aktiviteter og for at komme med ideer til aktiviteter i Kulturparaplyen. Ring gerne, hvis du på forhånd vil vide mere.

Har du forslag til valg medlemmer af bestyrelsen? Send os gerne et tip, hvis du har ideer.

Vi håber, vi ses!
Venlig hilsen,
Bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply, Jack Otto Kristensen – 23 72 76 11