Medlemsmøde: Få overblik

Rudersdal Kulturparaply-medlemsmøde:
Ud over netværk med andre kulturaktører byder arrangementet på korte emner i ”Magasinformat”) som hjælp til aktiviteter:

1. Tilskud – Merete Arnoldi, Kultur/kommunen
2. Nye krav til foreningers bogføring – Johnny Kofoed-Jensen, statsautoriseret revisor
3. Lidt om nye krav om tilladelser til arrangementer – Merete / Jack
4. Kort om deltagelse i større arrangementer – Jack Otto Kristensen
5. Kort om foreningernes kommunikation – Jack
6. Ideer: Hvad vil vi gøre? – Alle!
7. NETVÆRK! – med lidt forplejning

Torsdag den 13. juni kl. 19 i “Store Sal” ved biblioteket i Birkerød

SEND helst besked til Jack på jack-ok@cavalius.dk, hvis du vil deltage aht. forplejning – eller tryk “Deltager” på Facebook-eventen her.

PS: Hvis du ikke allerede er medlem, er det let og billigt at blive det. Send os en besked, hvis du vil høre mere om det.