Update: Kulturnat-program

Programkladen er opdateret og layoutet nu.
Der er stadig enkelte kendte “justeringer”. Bl.a. kommer Ruder Es ind i programmet og overskriften for “Toftevangskolen” bliver ikke “Torvepladsen”.
Sig HURTIGT til, hvis der er andet, der skal justeres!