Forfatterarkiv: H6527

Kom med forslag til Kulturprisen 2018

Du kan nu indstille en person, du synes har ydet en helt særlig kulturel indsats i Rudersdal.

Rudersdal Kommune uddeler hvert år en kulturpris til en person, en forening eller en netværksgruppe, som har ydet en særlig indsats inden for det frivillige kulturarbejde. Det kan både være som arrangør, udøver eller leder.

Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen. Udover æren som årets modtager af Kulturprisen modtager vinderen også et diplom, en buket blomster og et værk af årets kunstner i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget udpeger prismodtageren på baggrund af en motiveret indstilling fra Rudersdal Kulturparaply.

Sidste år gik prisen til Benjamin Graham for at skabe et levende og inspirerende ungemiljø i Rudersdal. Benjamin er bl.a. er udvikler og gennemfører af musikfestivalerne Rudersdal Live og Lydfest og skaber af og formand for Café Birken, som et samlingssted for unge i Birkerød.

Alle borgere i Rudersdal kan fremsende deres anbefaling til, hvem der skal modtage prisen. Hvis du ønsker at indstille en kandidat til årets pris, skal du blot sende dit forslag til Jack Otto Kristensen, formand for Rudersdal Kulturparaply, på mail jack-ok@cavalius.dk.

Fristen for at indstille til årets Kulturpris er den 22. juli 2018.

Prisen vil sammen med en række andre priser blive overrakt af Borgmester Jens Ive ved Fest for Frivilligheden på Frivillig Fredag den 28. september 2018.

Ønsker du at deltage i Fest for Frivilligheden, kan du snart tilmelde dig på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

Tak fordi I kom

Foto: Christoffer Buster Reinhardt, mdl. af bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply

Vi havde en herlig Næsseslotkoncert i dag med Joachim Knop, Erik Karlberg, Vedbæk Garden, Rudersdal Musikskole, Ladies Only, Seven Sharp, Rudersdal Harmonika Orkester og ikke mindst et herligt fælles børnekor med 65 meget unge sangere fra Vedbæk Kirke, Søllerød Kirke og Bistrup Kirke.

Hele arrangementet med mange frivillige kørte fint – ikke mindst takket være Janne Kühl, som tog over efter de tidligere års dynamo bag koncerterne, Ida Holbech.

Og vejret var med os. Lunt og overskyet. Først her nogle timer senere er der kommet lidt regn.

Vi vurderer, at der var omkring 700 gæster i løbet af dagen.
Tak fordi I kom!

Sommerkoncert ved Næsseslottet – med flot vejr

Fantastisk vejrudsigt for Næsseslot-koncerten

Der er udstigt til perfekt vejr til koncerten i parken ved Næsseslottet i morgen, søndag den 10. juni kl. 14. (Se mere om koncerten nedenfor).

Et tæppe og en flaske vand vil gøre stor nytte. Plænen i parken indbyder også til picnic eller andet godt under koncerten.

 

Sommerkoncert ved Næsseslottet

Oplev operasanger og skuespiller, Joachim Knop – og samtidigt en række lokale sangere og musikere – i den smukke park med udsigt til Furesøen ved Næsseslottet. Gratis entre.

På scenen vil undervejs også være fælles børnekor fra kirker i Rudersdal, Det Danske Harmonika Akademi, Rytmisk Korforsyning og musikindslag, hvor musikskolen præsenterer talentfulde elever. Publikum involveres flere gange i fællessang ført an af Joachim Knop og de øvrige optrædende. Arrangementet indledes af borgmester, Jens Ive, og med tattoo med Vedbæk Garden.

Se hele programmet her: PROGRAM – Næsseslotkoncerten

Rammen om dette arrangement vil være et af de smukkeste steder i Holte – en scene bygget op på plænen foran Næsseslottet med udsigt til Furesøen.

Koncerten gennemføres som åben koncert med gratis adgang for alle. Den har tidligere trukket hundredvis af tilskuere – ofte med tæpper, klapstole og picnic-kurve. Det har skabt en helt særlig stemning i den traditionsrige, naturskønne park.
Koncerten arrangeres af Rudersdal Kulturparaply i samarbejde med Rudersdal Musikskole og med involvering af repræsentanter fra de lokale kirkers organister og kommunen. En tværgående gruppe af ildsjæle står for det konkrete arbejde med at arrangere koncerten.

Arrangementet er gennemført 5 gange tidligere – hvert andet år siden 2008. Det er blevet gennemført med flot støtte fra publikum, fonde, kommunen og meget frivilligt arbejde.

Kom med Kulturparaplyen på torvet

Vi fra Rudersdal Kulturparaply er på Birkerød Torvedage lørdag den 2. juni kl. 10 – 14.

  • Kom forbi og få en snak om at være med til Birkerød Kulturnat eller vores andre aktiviteter – eller om det lokale kulturliv i det hele taget.
  • Medlemmer er også velkomne med deres flyers, programmer etc. på standen, så besøgende kan se en bredere udbud af de kulturelle tilbud i vores område.

Og vi vil til enhver tid hævde, at det er helt tilfældigt, at vi er der den dag, hvor torvet har en masse kager pga. kagekonkurrence 🙂

Info-møder om kulturnatten


Kick-off møde, tirsdag den 17. april 2018 
kl. 19.30 i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød. Her kan du komme med – og få – ideer til, hvad I vil lave til kulturnatten. En tidlig start gør det lettere at gennemføre, få de ”gode” steder og markedsføre jeres arrangement.

Klar til kulturnat? møde, torsdag 9. august 2018kl. 19.30 i Store Sal ved biblioteket i Birkerød, hvor vi sammen sikrer os, at alt er klart til det trykte program, med rette tid, sted og beskrivelse.

Evalueringsmøde er planlagt til onsdag den 19. september 2018 kl. 19.30 i Lille Sal ved biblioteket i Birkerød, hvor vi ser på, hvordan det gik – og ideer til næste års kulturnat.

Hvis du har ideer, selv vil arrangere noget (f.eks. som forening) eller selv hjælpe med noget i den fælles gennemførelse, så skriv/ring til:
Jack – jack-ok@cavalius.dk / 23 72 76 11 eller Kirsten – kirstenicairo@gmail.com.

Generalforsamling 7. marts

Indkaldelse til generalforsamling for Rudersdal Kulturparaply
Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30
”Galleriet”, Mantziusgården, Johan Mantzius Vej 7A (indgang i gavlen af den orange-gule bygning)

Som medlem af Rudersdal Kulturparaply indbydes du til vores generalforsamling.
Det giver dig/jer mulighed for at høre mere om de forskellige aktiviteter og en mulighed for at påvirke, hvad vi sammen skal fokusere på.

Efter selve generalforsamlingen vil vi gerne byde på en lille forfriskning, og i år har vi igen god musik at byde på: Melodisk jazz med alt-vokalisten Kirsten Hasbergakkompagneret af Jørgen Rassing på digitalklaver.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af mødeleder (indstilles af bestyrelsen)
2. Registrering af stemmeberettigede repræsentanter
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed for det kommende år, herunder fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg:
Bestyrelsesmedlemmer – jf. § 7
2 Suppleanter
Revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

Venlig hilsen,
Jack Otto Kristensen &
Bestyrelsen for Rudersdal Kulturparaply