Generalforsamling 2024

Som medlem af Rudersdal Kulturparaply indbydes du/I til vores generalforsamling onsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00 – i “Galleriet”, Mantzius (indgang i den gule gavl ud mod Johan Mantzius Vej 7)

Det giver dig/jer mulighed for at høre mere om de forskellige aktivitet og en mulighed for at påvirke, hvad vi skal fokusere på. Du har også mulighed for at engagerede dig i aktiviteter og for at komme med ideer til aktiviteter i Kulturparaplyen. Ring gerne, hvis du på forhånd vil vide mere. Alle på valg genopstiller. Men alle i medlemsskaren er naturligvis velkomne til at opstille – eller engagere sig på anden vis. Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre.
Det er ikke lykkedes os at etablere skandaler eller dramaer for at gøre generalforsamlingen endnu mere underholdende – men vi arbejder naturligvis på sagen 🙂

Vi byder på en lille forfriskning og glæder os til at hygge os med jer.